Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Каква е целта на вашия живот?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Деяния 13:36-37

Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си, и видя изтление. А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя изтление.

Не може да има по велико свидетелство на добре изживян живот от това свидетелство от “Деяния на апостолите”. Нашите дни са като валута, скъпоценни монети държани в чантичката на нашето съществуване. Нашите дни, както при естественото благосъстояние, могат да бъдат номерирани по брой, но никой не знае броя, който ни остава освен Бог. Когато монетите (дните) на нашия живот свършат, няма как да ги върнем. Тази отрезвяваща мисъл трябва да ни мотивира да живеем с причина и страст. Важното е да не се страхуваме да ги похарчим, а да направим така , че да инвестираме всяка една монетка мъдро. Когато ги изхарчим, това което определя тяхната цена и успех е това, което сме постигнали с тях. Нека това ни мотивира да ги харчим мъдро.

Вярващите не трябва да се страхуват от смъртта, защото Христос я е победил. По-скоро смъртта трябва да ни вдъхновява и мотивира да живеем добре живота си. Много хора прекарват живота си, живеейки за цели, които нямат облага за никой освен тях и те не носят вечно значение и награда. В този живот те може да изглежда, че имат много, но в идния живот те може да банкрутират.

Марк 8:36

“ Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят, а изгуби живота си?”

Като последователи на Исус ние сме избрали нещо далеч по-добро от това да живеем заради богатства. Ние сме избрали да харчим валутата на нашите дни, както Давид е направил, за целите на Бог. Като правим това всекидневно ние изграждаме Царството на Бог, променяйки живота на хората към по-добро, а в същото време живеем живот, който си струва да бъде живян.

Живейте с причина – не се отклонявате като лодка без котва, а вървете със стъпки на божествена цел днес. Живейте за Исус и напредъка на Неговото царство на земята!

Живейте с цел, шампиони!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>