Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Смъртта на лицемера

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 23:25-26

“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие.Слепи фарисеино! очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.”

В тези стихове ясно виждаме, че Исус е имал проблем с някои от фарисеите, които са живяли като лицемери; хора които са казвали, че вярват в едно нещо, а тeхните животи са показвали, че вярват в друго. Те са казвали на хората да правят неща, които дори самите те не са правили. Те са се концентрирали върху това как изглеждат нещата външно, а не са се интересували са вътрешното им състояние.

Ако сме честни със себе си, във всеки от нас има лицемерие. Не ме разбирайте погрешно, миналото когато не познавахте Бог е преминало и все пак старите начини на мислене и реагиране може още да живеят малко в нас. Някога чували ли сте се да давате съвет на някого, като вътрешно знаете, че вие не правите това, което им казвате? Аз да. Някога представяли ли сте нещо по различен начин от този, който то всъщност е?

Като вървим всекиднвено с Бог, нашите животи стават дори по-автентични. С това имам предвид, че това което казваме съвпада повече и повече с това, което изживяваме. Аз знам, че не съм приключил този процес, а  вие? И все пак аз съм отдаден на предизвикателството да направя така, че “смъртта” на лицемера е постоянна реалност в моя живот. Нека винаги сами да приемаме  медикамента (съвети и мъдрост), който даваме на другите. Святият дух е толкова добър в това да ни помага в това, ако ние искаме да го прави.

Новото творение в Христос не е лицемер, то е човек, който живее живот еднакъв отвътре и отвън. Това е истинската ни самоличност, така че нека да я изживеем.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>