Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Зареждайте се от Божието величие!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Деяния 9:40

“А Петър изкара всички навън, коленичи та се помоли, и се обърна към тялото и рече: Тавито, стани. И тя отвори очите си, и като видя Петра, седна.”

Това е била много сериозна ситуация, в която Петър е бил повикан да възкреси от мъртвите жена на име Тавита. Това е било случай нуждаещ се от чудо! Забележете какво е направил, преди да се  изправи срещу проблема – той се е молил! След това се е захванал със ситуацията, нуждаеща се от чудо.

Преди да погледне към явно непреодолимата планина, Петър е прекарал време “зареждайки се от величието“ на неговия Бог, Който казва, че всички неща са възможни за тези които вярват. Това го е насърчило и го е дарило със смелост да се обърне, да огледа ситуацията и да направи това което е видно невъзможно.

Хей шампиони, когато се озовете във време на предизвикателства или момент в който се нуждаете от чудо, имам един добър съвет за вас: първото нещо което трябва да направите е да се заредите в Божието величие. Това ще ви даде възможност, както и на Петър, да поправите възприятията си за това колко големи са проблемите и какви всъщност са ситуациите, а също така да ви напомни , колко ВЕЛИК е вашия БОГ в момент на предизвикателства.

Когато се заредите от Божието величие, всичко друго  се смалява към нормалния си размер. Реалността е, че когато имате нужда или желаете чудо, вие имате избор да се заредите от едно от две неща: или проблема, или Бог, който е по-голям от всеки проблем. Изборът е ваш. Вие трябва да изберете едното, понеже не можете да се изпълните и от двете едновременно.

Зареждайте се, както Петър е направил, от величието на Бог!

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>