Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Бъдете вярващи!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Йоан 6:28-29

“ Затова те Му казаха: Какво да направим, за да вършим Божиите дела? Исус им отговори: Това е Божието дело – да повярвате в Този, Когото Той е изпратил.”

Искам да ви предизвикам, да бъдете вярващи християни. Ние вярваме в Бог и Неговите обещания и това кара всичко предназначено да се случи за нас.

Епицентърът на нашата вяра е Исус. Когато вярваме в Него всеки ден и във всичко което ни е дал, виждаме реализирането на всичко, което ни трябва за да постигнем целите и съдбите си.

Днешният въпрос е бил много прост: “Какво да направим?“ отговорът е дълбок “Вярвайте в този когото Бог  е изпратил”. Тук виждаме, че работата която Бог изисква да извършим, е да вярваме в Исус! Това може да разбива представите ни за твърдението за резултати основани да дела, че всичко което ни се случва винаги е в съответствие с това което правим и сме направили. Исус тук отново ни напомня, че като Негови нови създания, ние сме вече нови човечки същества, а не само човешки дела. Нашата отговорност е да бъдем вярващи и чрез нашата вяра да виждаме невероятните неща, който Той ни е обещал да се случват.

Като четете Евангелията и разбирате, как Исус е правил невероятни неща за хора помнете, че повечете от тях не са били религиозни посетители на синагоги. Виждате, че много пъти преда да стори чудото Той пита едно и също нещо. “Вярвате ли, че мога?“ Вярата в Него е най-великото нещо, което може да съществува. Тя дава повече от всичко и ни смирява в присъствието на велик и мощен Бог, Който ни нарича Негови деца.

Нека да направим избора да се заемем с работата, която Бог иска от нас. Той е нашия Спасител, Лечител, Снабдител и още много други неща.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Бъдете вярващи!

  1. On April 7, 2013 at 18:17 мария said:

    Вярата в Исус , предполага познание за Исус. “Аз съм пътя , истината и живота”
    Тези негови думи ни насърчават да изучим неговия пример и да сме негови последователи-християни-.
    Вярата в Исус е начин на живот според тази вяра.
    Ето защо, да сме вярващи е християнски начин на живот. а не само познание.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>