Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Преуспяването работи най-добре, когато има цел от Бог.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Псалми 122:9

“ Заради дома на Господа нашия Бог ще търся доброто ти”

Защо търсите преуспяване?

Установил съм, че преуспяването е добро нещо, когато има добра цел. Когато хората търсят преуспяване безцелно, тогава най-често се объркват нещата. Няма нищо нередно в преуспяването, просто има нужда от добра цел. То става най-добре когато има причина, особено когато причината е божествена.

Каква по-добра цел има за търсене на преуспяване от Господната. За мен тя е най-добрата причина да търсим преуспяването. Домът на Бог (местната църква) е планът на Бог за променяне на света. Когато благославяме църквата, благославяме много повече от стените й.

Когато си поставите за цел да преуспеете не само за да благословите вашия живот, но да донесете благословения в Божия дом, вие се поставяте в позиция да бъдете наистина благословенни. Заради това желание Бог ще ви постави на място в което да бъдете постоянно успешни.

Преуспяването се нуждае от цел и причина.  Бог ще ви даде богатство и преуспяване когато изпълните това което Той иска. Винаги помнете, че може да работим усърдно и да имаме брилянтни качества за успех чрез нашите умения, но в края на крайщата без Бог сме нищо.

Второзаконие 8:17-19

И да не би да речеш в сърцето си: Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство.Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиваш богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес.Но ако забравиш Господа твоя Бог и отидеш след други богове, служиш им и им се поклониш, заявявам ви днес, че съвсем ще бъдете изтребени.

Защо търсите преуспяване днес? Може да имате списък  със “Защо“, но си направете услуга и включете дома на Бог в този списък.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Преуспяването работи най-добре, когато има цел от Бог.

  1. On April 7, 2013 at 18:27 мария said:

    В мъдрото Слово на Бога намираме напътствията, да търсим първо Божието Царство и всичко останало ще ни се прибави.
    В съгласие с тези думи , когато имаме правилни цели приближаващи ни до целите на Бог за нас , това ще ни носи благословии.
    Разбрала съм верноста на тези думи в различните аспекти на своя живот.Като християнка, вярвам , че да поставя Бог на първо място ми носи голяма радост и успехи.Не казвам че нямам проблеми,но те са решими когато търся ръководството на Бог.
    Библията ни разкрива , че ние сме създадени за да даваме слава на Бог във всичко което правим.Да сме отговорни и да живеем в съгласие с това е наше християнско задължение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>