Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Казвате го най-добре, когато нищо не казвате.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Марк 14:57-62

“ Сетне някои станаха и лъжесвидетелствуваха против Него, като казаха: Ние Го чухме да казва: Аз ще разруша тоя ръкотворен храм, и за три дни ще съградя друг неръкотворен. Но и така свидетелствата им не бяха съгласни. Тогава първосвещеникът се изправи насред и попита Исуса казвайки: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тия против Тебе? А Той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак Го попита, като Му каза: Ти ли си Христос, Син на Благословения? А Исус рече: Аз съм; и ще видите Човешкия Син седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци”.

В този случай Исус е бил арестуван и обвинен, без да е бил виновен, от хора с неверни свидетелства. Както при всяка телевизионна сцена в съда, Той е бил засипван с обвинения от всички страни, независимо че е бил невинен.

По средата на този процес на грешки виждаме, че Исус е избрал да каже едно от най-великите неща. Запазил е мълчание. Не е казал нищо. Той е знаел това, което всички ние трябва да осъзнаем – накрая в битка с думи, мълчанието може да донесе победата.

Най-великото оправдание, което е можел да измисли срещу тези обвинения е било мълчанието. Защо? Той не е трябвало да оправдава лъжите. Просто е трябвало да застане уверен в истината на реалността.

Като направим избор да живеем за Бог, ние също ще бъдем обвинявани напразно и както Исус ще имаме възможността да се защитаваме с думи. Може би ще злословят срещу нашата репутация или нас самите. Може да имаме потенциала и възможността да се защитим добре с думи, но трябва да се запитаме, дали това ще е равносилно със силата на мълчанието. Помнете, едно от най-великите изявления на Исус е било да запази мълчание.

Понякога изпозлването на думи ще оправдае нещо, което не заслужава оправдаване.

Истината не трябва да бъде доказвана винаги и на всички, тя просто  ще излезе наяве.

Истината е като плажна топка, държана под водата на басеин. По някое време тя ще излезе на повърхността. Налягането й е по-голямо от това срещу нея!

Направете избора да не се борите със себе си, когато не трябва. Опитвайте се да не се забърквате в битки с думи, когато мълчанието е най-добрия избор.

Понякога, както Исус е знаел и певецът Ронън Кийтинг е пял “Казвате го най-добре, когато не казвате нищо“. Помислете си за това!

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>