Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Вярата пее, преди да се случи

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Исав 54:1

“ Весели се, неплодна, която не раждаш;
запей с радост и възкликни, ти,
която не си била в болките на раждане;
защото повече са синовете на самотната,
отколкото синовете на омъжената, казва Господ.”

Представете си, как бихте се чувствали, ако неможехте да имате деца, но сте отишли на доктор за помощ и след като ви е прегледал, той ви е казал „Пей, жено, пей!“. След това ви е дал рецепта да пеете песни, за това колко много деца ще имате и колко прекрасни ще бъдат те.

Може да мислите, че това е странно, но то е същината на този стих. Той ни напомня, че вярващите не просто пеят песни за благодарност, след като нещата се случват, а могат да пеят песни с вяра и благодарност, когато нещата изглеждат невъзможни.

Помнете, същината на вярата са нещата, за които се надяваме, а не на нещата които сме видяли или изживели. Това означава, че когато вярваме в Бог за нещо, което Той ни е обещал, не е нужно да чакаме, докато  се справим с него, а още преди да се случи, ние можем да го притежаваме и да пеем  за него. Всъщност, пророкът ни съветва да пеем,  докато сме в липса. Това е вярата.

Четем как Моисей е разделил Червено море чрез вярата си, а след като са преминали, неговата сестра Мириам си е изкарала тарамбуката и е започнала да свири и да пее песни за благодарност към Бог. Браво на Мириам, но сериозно, помислете си; всеки може да свири на тарамбука след като се случи чудото. Бог търси хора, които ще свирят на тарамбука и ще пеят с вяра, преди да се случи чудото, когато изглежда невъзможно.

Без вярва е невъзможно да угодим на Бога, така че днес му изпейте песен, която го задоволява! Изпейте му песен на вяра! Да, изпейте я, когато се чувствате все още празни, защото Той ви е казал!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>