Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Поставете възхвалата си на първо място

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

2 Летописи 20:21-23

Тогава, като се посъветва с народа, нареди някои от тях да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата святост, като излизат пред войската и казват: Славословете Господа, защото милостта Му е до века. И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засади против амонците и моавците и против онези от хълмистата страна Сиир, които бяха дошли против Юдея; и те бяха поразени. Защото амонците и моавците станаха против жителите на хълма Сиир, за да ги изтребят и заличат; и като довършиха жителите на Сиир, те си помогнаха взаимно да се изтребят.

Днес отново искам да ви окуража, шампиони, по отношение на силата на вярата ви. Пред каквото и предизвикателство или сутация да сте изправени, дали сега или друг път, винаги помнете да поставяте варата си на първо място в армията на вашия живот.

В тези стихове четем, че Йосафат прави нещо много мъдро, което може да е поука за нас и днес, ако можем да се поучим от него. Той е поставил възхвалата на първо място, а не в средата или накрая.

Когато са започнали на първо място да възхваляват Бог, Той е устроил засада срещу техните врагове и е постигнал големи победи. Ами вие? Искате ли Господ да устрои засади на враговете на вашата душа и да ви устрои победа? Тогава поставете вярата на първо място днес!

Поставете я над всякякво занимание!

Поставете я над всеки друг план за атака!

Поставете я над всичко друго, което имате, защото нищо друго не е толкова мощно колкото възхвалата!

Възхвалата трябва да бъде в началото на онова, което сме и това което желаем да направим. Възхвалата е преливник на душата и отдаденост на вярата във винаги успешния Бог. Възхвалвайте промените в обстановката във всяка битка или в живота.

Привдигнете вярата си! Сложете я на първо място и очаквайте победа!

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Поставете възхвалата си на първо място

  1. [...] века. И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ… (read more) Tags: възхвалата, място, на, новини, Поставете, първо, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>