Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Това правят бащите (продължение)

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Евреи 12: 5 – 8

И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: – “Сине мой, не презирай наказанието на Господа, Нито да ослабваш, когато те изобличава Той; Защото Господ наказва този, когото люби, И бие всеки син, когото приема”, Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове.

Нека продължим разсъжденията си върху онова, което можем да очакваме от Бог като наш небесен Баща. Вече установихме, че Той е наш защитник и снабдител. Нека сега погледнем и върху други важни и големи характеристики на великите бащи.

Великият Баща наказва (дисциплинира)

Това е нещо, което е най-вероятно да предизвика силна реакция в хората, отново заради лошия личен опит, който те може да са имали. Трябва обаче да дефинираме, какво всъщност е наказанието, за да разберем добре, колко важна е тази характеристика от бащинството. Един велик родител е такъв, когато обича дотолкова детето, че да може да го наказва, а не само да му позлолява да се измъква от всяка вина и отговорност.

Наред с това да са защитници  и снабдители, бащите трябва да бъдат и фигури на дисциплина с обич. Хайде де, много малко от нас не са чували този израз на младини : “Само да се върне баща ти!”. Това е била най-голямата заплаха, изказвана от майките, когато са били ядосани, нали!

Великите бащи бият

Те не малтретират – това са две много различни неща. Физическите наказания, ясно определени, означават да се дисциплинира, а не да се малтретира. Тази част от разбирането за велико бащинство може да бъде най-трудната за дискуси и разбиране, ако ръката извършваща дисциплинирането, която познавате, не е била водена от любов, а от нещо други. Когато Бог, като наш Баща, наказва или дисциплинира, Той го прави единствено от и с любов. Любов, която трябва да се справи с нещо потенциално вредно в нас, докато то е още в зародиш.

Един велик баща ще има куража да се разплавя с лошите и вредни семена на лошо държание, вместо да посещава детето си в затвора или болницта, когато тези семена дадат плод. Правилното наказание е всъщност демонстрация на любов – може да не е приятно и весело, но това което стои зад него, може да спаси живота на детето или да направи разликата между велик и труден живот. Евреи ни учат, че ако приемем тази част от Божието бащинство в нашия живот като дисциплиниране и “грижа”, когато е нужно, тогава ние сме наистина синове (или дъщери). Ако обаче откажем да Му позволим да ни коригира, тогава сме “незаконно родени”. Не знам за вас, шампиони, но аз не искам да бъда незаконен в която и да е част от живота ми. Вместо това бих предпочел да бъда син, който знае, че всичко направено от Бог, е за мое добро. Аз вярвам на ръката която ме наказва, осъзнавайки, че тове е предизвикано от любов. Повярвайте му и вие!

Притчи 3:12

Защото Господ изобличава оня, когото люби, Както и бащата сина, който му е мил.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>