Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Бог има нужда от това…

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Лука 19:30-36

Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно осле, вързано, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте. И ако някой ви попита: Защо го отвързвате? Кажете така: На Господа трябва. И изпратените отидоха и намериха както им беше казал. И като отвързаха ослето, рекоха стопаните му: Защо отвързвате ослето? А те казаха: На Господа трябва. И докараха го при Исуса; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса. И като вървеше Той, людете постилаха дрехите си по пътя.”

Обичам този случай в който учениците взимат магаре за Исус. Преди съм говорил за това магаре, но никога за човека на когото е принадлежало.

На учениците им е било казано да снабдят Исус с нещо,  което Му е било нужно за да изпълни това, което е искал. Това нещо наречено магаре, е принадлежало на някой друг и виждаме как този човек,  внезапно се появява, докато учениците навлизат в имота му. Когато той попитал “Какво правите?“ те отговорили “Бог има нужда от това“. Когато собственика чул това, той им е дал магарето и ги е изпратил.

Това трябва да е било вече уговорена сделка между Исус и човека. Може би по някое време преди това мъжът е изпитал, как Исус променя неговия живот по един или друг начин и е казал, “Виж, нямам много, имам магаре и ако потрябва просто ми кажи“. Исус се е нуждаел от превоз, за да стигне до някъде и се е сетил за предложението на този мъж и просто си е получил обещаното. Също вярвам, че когато той е свършил работата си с магарето,  го е върнал обратно.

Исус се е нуждаел от нещо, което е принадлежало на някой друг и сърцето на този човек ме вдъхновява. Той просто без да каже нищо е изпълнил думата си преди Исус. Искам и аз да бъда такъв човек. А вие? Когато Исус има нужда от нещо което аз имам, искам винаги да имам сърцето да му кажа “Няма проблем Исусе, всичко мое е твое“. Исус се е нуждаел от магаре за тази цел и може би днес той няма нужда от магаре а от нешо друго?

-Може би талант или умение, което притежавате?

-Може би дом, който притежавате, за да приютите един от неговите хора докато пътува?

-Може би вашите пари или богатство, защото Той има цел,  която има нужда от пари или сграда, която Той иска да построи?

Всичко се свежда до това, да имате сърце принадлежащо на Него и на Неговото царство, но също става въпрос и за това, дали виждате себе си като собственик на вашите неща или управител на нещата с които Той ви е благословил?

Искам да бъда като този мъж в случая и да казвам на Бог, че когато има нужда от нещо мое, то е на Негово разположение. Помнете, когато Той ви го върне, то ще работи по-добре от преди!

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Бог има нужда от това…

  1. [...] така: На Господа трябва. И изпратените отидоха и… (read more) Tags: Бог, Има, новини, нужда, от, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>