Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Придобивайте чиста мъдрост!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

 

Притчи 4:7-9

 Главното е мъдрост; <затова> придобивай мъдрост, И при всичко, що си придобил, придобивай разум. Въздигай я и тя ще те въздигне, Когато я прегърнеш, ще ти докара слава. Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна корона”.

 

Тук тези притчи ни окуражават да се сдобием с чиста мъдрост! Отново, задайте си въпроса от къде идва това? Няма недостиг на очевидна мъдрост на разположение в живота който живеем. Всички мислят, че имат чиста истина и знания – от еволюцията до хуманизма няма недостиг на провизии.

Проблемът е , че всичката тази мъдрост извън Господ не е чиста мъдрост – много друга мъдрост, която е на разположение не е лоша, а просто не толкова добра колкото тази на Бог.

Колосяни 2 всъщност ни дава силно предупреждение за позоваване на мъдрост за формиране на философиите  извън Бог. Слушайте началото на този стих от три различни преводи, всички от тях са предупреждение с думи:

Колосяни 2:8

“ Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните <учения> на света, а не по Христа.”

 “ Внимавайте никой да не ви пороби с лъжливи идеи и празни приказки, които произлизат от човешките традиции и от елементите [a] на този свят, а не от Христос.

 “ Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си и с празна измама, по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос.

Така че светската философия има потенциала да ви направи пленници, да ви излъже и да ви развали! Бъдете внимателни откъде получавате мъдрост, Шампиони!

Също така трябва да поддържате вашата философия чиста. Свят който не обича нито разпознава нашия Бог, ви чака да направите коктейл на мъдростта, която обичате. Примерно – те предлагат коктейли, които имат нужда от малко хуманизъм, малко езичество, добавят глътка Християнството и след това му дават бляскащо име, за да направят така, че да го пожелаете. Може да е добре изглеждаща измислица, но тя няма да има дабър вкус във вашия живот. Всъшност това е отрова за вашата душа.

Оставете я чиста, шампиони! Оставете Бог да бъде тухларницата за тухлите на мъдростта, които ви трябват, за да изградите този нов живот, който ви е бил обещан. Не всичката мъдрост която е на разположение в света извън Бог е лоша. Голяма част от нея просто не е толкова добра, колкото тази на Бог, така че защо да си я набавяме от някое долно място, когато имаме възможност и покана да си набавяме това което е истинско, от Онзи който прави истинските неща.

Знам, че това звучи донякъде ограничено, но нека да погледнем на нещата реално. Трябва да бъде така. Има много смесване на мъдрости минаващи през Християнството днес и е време да погледнем отново в Словото на Бог и да кажем: “Това съдържа мъдростта, която ми е нужна за всяка ситуация, пред която се изправям“.

Търсете Божията мъдрост!

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>