Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Истинска или фалшива мъдрост?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Битие 3:6

“ И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.”

Досега говорихме за мъдростта и в частност от къде да си я набавяме, като имаме на ум, че мъдростта която избираме да обичаме, ще бъде философията от която ще живеем.

Вашата философия (система на вяра) е автопилота на живота ви – винаги ще летите в съответствие с нея. Може да обърнете самолет с препрограмирана дестинация, но когато го пуснете, той отново ще тръгне по оригиналния маршрут. Абсолютно същото е при живота ни чрез вяра. Затова Бог иска да сме ученици, за да можем да поправяме грешните си вярвания, накъдето Той иска, така че нашите животи да се движат в правилна посока.

Помнете – грешната вяра води до грешен начин на живот, Бог не иска да отдели остатъка от живота ви, за да събира изгнили плодове. Той иска да се занимава с грешната вяра, която причинява това. Той иска да нагласи философията ви в правилната посока. Ще Му позволите ли?

В текста тази сутрен виждаме , че Адам и Ева са били под влиянието на чистата мъдрост и след това са я предали на дявола. Било им е казано , че има друга по-добра мъдрост, която могат да имат. Те са се подлъгали и са приели тази лъжа за истина, като по този начин са поели друга мъдрост и са започнали да живеят от нея. Естествено ние знаем, че те всъщност са дали най- доброта за най-лошото и истинското за фалшивото.

Вярваме, че чрез изкуплението, всичко което е било изгубено от Адам, е било възстановено чрез Христос. Това значи всичко! Това значи, че ние като Божии деца сме способни отново да се приближим към Бог за нашата мъдрост и след това Той да ни я даде в изобилие. Точно както Адам и Ева са се отказали от Божията мъдрост за друга, сега ние трябва да се откажем от текущата мъдрост за Божията. Неговата мъдрост е истинската, защото е първата!

Притчи 24:3

 С мъдрост се гради къща, И с разум се утвърждава,

Това е Божията мъдрост и нищо друго!”

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>