Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Всички трябва да следваме, но и да ни следват.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Марк 1:16-18

А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. Исус им каза: Вървете след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.”

Когато се стигне до това да бъдем последователи, това трябва да бъде двойно изживяване.

Първо е отдадеността да бъдем последователи на Исус. Както в случая с тези рибари, Исус идва при нас и казва: “Следвайте ме, и ще ви направя…“. Когато се отдадем на това всеки ден да следваме Исус, тогава виждаме как Той променя нашите животи в такива, каквито никога не сме си ги представяли.

На второ място е и предизвикателството да можем винаги, да караме хората да ни следва. Така правят лидерите. Нека разширя това твърдение: трябва хората да ни следват, докато ние следваме Христос. Това е най-великият и ефективен начин на “последователство”, който съществува. Когато осъзнаем това, че Бог желае ние да живеем живот, в които водим други хора при него, една голяма отговорност става наша. Необходимо е да изпитвме нашите животи от време на време, за да бъдем сигурни, че в живота който живеем, ние каним хора да следват Исус.

Наистина е много освежаващо,  когато погледнем назад и видим хората, които следват живота ни за пример и го приемат изключително сериозно.

Моето предизвикателство днес е двойно и много просто – следвате ли Исус? Отивате ли там, където Той отива? Давате ли на хората нещо, което да следват по начина, по който вие живеете? Живейте по начин, по който да привличате хора към Исус!

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>