Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Чрез вяра!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

 Евреи 11:1-3

“А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, Защото поради нея за старовременните добре се свидетелствуваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.”

 Какъв добър начин да започнем днешния ден – началния стих от главата на вяра, Евреи 11. Като християни ние трябва да осъзнаваме, че вярата е важна, всекидневна, неделима част от нашия живот; ние сме призовани от Бог да бъдем хора на вяра. Използвайки вярата по-възрастните са получили много добри свидетелства, а като всекидневно избираме да живеем във вяра и ние също ще получим добри свидетелства. Помнете, че вярата удовлетворява Бог!

Евреи 11:6

“А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.”

Вярата е просто нещо. Тя представлява това да изберем, да вярваме на Бог и да вярваме, че Той  иска и е способен да изпълни обещанията, които ни е дал. Бог не е лъжец! Той ни е дал толкова много велики и безценни обещания, защото е спобоен да ги изпълни. Както при Авраам трябва да изберем да се съберем с Бог и неговите обещания. Как? С вяра – просто трябва да вярваме, че Той който обещава, е верен.

Словото казва, че с вяра можем да разберем мистерията на сътворението и как е бил сформирал света. За да разберем как е станало всичко, трябва да изберем да вярваме, че е сътворението се е случило, както е според Бог: просто защото Той винаги казва истината. Вярата е нужна не само, за да разберем произхода, но и да разберем други невъзможни ситуации в живота ни. В невъзможните ситуации трябва да прилагаме същото правило, което е да чуем какво казва Бог и след това да изберем да вярваме, дори когато няма доказателство. Вярата е субстанцията и доказателството за нещата, които Бог обещава.

Започнете да освобождавате вярата си днес и ловете обещанията на Бог, които съвпадат със ситуациите в които сте. Дори без физическото доказателство направете избора да вярвате в обещанията на Бог. Направете Неговото обещание всичко, от което се нуждаете. Вие сте били спасени чрез вяра, за да живеете с вяра. Тя превръща изживяването ви с Бог от безжизнена церемония в забавно, вечно приключение в което гледате напред към следващия ден и следващата планина, която трябва да покорите. Как? С вяра!

Приятен ден и вярвайте за нещо видно невъзможно!

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Чрез вяра!

  1. On March 10, 2023 at 02:00 Чрез вяра! – Evangelsko.info said:

    [...] неща.”  Какъв добър начин да започнем днешния… (read more) Tags: вяра, новини, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>