Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Използвайте шестото си чувство!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

 

Евреи 11:1-3

А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, Защото поради нея за старовременните добре се свидетелствуваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.”

 Обичам този превод, защото той подчертава, че тази вяра която имаме в Бог е твърдата основа, върху която строим живота си и която прави живота да си струва. Защо? Защото вярата обръща един нормален скучен живот, ограничен от световните лимити във вечно приключение, което е освободено от ограниченията на това, което е невъзможно за петте чувства. Вярата е шестото чувство, което ви кара да живеете в неограничено измерение на опит. Днес вие изживявате вашата история на вярата. Това е история, която не само има начало и край, но също и среда и тази среда се случва в момента. Помнете, че вашето пътешествие с Бог е започнало с вяра.

Галатяни 2:16

Но знаем, че човек става праведен пред Бога не като спазва закона, а като вярва в Исус Христос. Затова ние положихме вярата си в Христос Исус, за да станем праведни пред Бога, защото сме повярвали в Христос, а не защото сме спазили закона, понеже никой няма да стане праведен пред Бога, като спазва закона.”

Това пътешествие свършва с вяра. Никой не е виждал рая все още, но знаем за него от Божието слово и че когато умрем, отиваме при Него. Защо? Защото Той е обещал, че така ще стане и ние вярваме.

Йоан 14:1-3

Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.

Така, че започваме с вяра и свършваме с вяра, но какво стои посредата. Какво стои в частта, в която сме в момента? Това е забавната част, защото е реално време! Отговорът разбира се е: “всекидневно вървим с вяра“.

2 Коринтяни 5:7

“ Защото с вярване ходим, а не с виждане.”

Не видяхте как Исус умира, първия път когато повярвахте, че ви спаси. Не сте виждали рая още, но знаете, че съществува, защото вярвате на обещанията на Бог за началото и края на пътешествието ви. По същия начин започнете да живеете частта по средата, вярвайки на Неговите обещания! Неговите общания са истина за живота ви.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Използвайте шестото си чувство!

  1. [...] от видими неща.”  Обичам този превод, защото… (read more) Tags: Използвайте, новини, си, чувство, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>