Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Овладейте устата!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Яков 3:3-6

“ Ето, ние туряме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват, и обръщаме цялото им тяло. Ето, и корабите, ако да са толкова големи, и се тласкат от силни ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където желае кормчията. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва! И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла”

Тук четем, как Яков  сравнява нaшите уста с няколко важин неща. Първо със силен кон – той използва аналогията, че когато имате контрол над устата на коня, имате контрол върху посоката му на движение. След това той използва за пример голям кораб и неговото кормило, като отново подчертава, че когато имате контрол върху кормилото, имате контрол над целия кораб и имате силата да го накарате, да върви накъдето си пожелаете.

Яков говори за устата и нуждата от овладяването й, напомняйки ни, че тя има потенциала да ни закара на места, на които не искаме да ходим, както и на желани места. Устата е много малка част от тялото, но има голяма сила и влияние. Когато погледна назад виждам, че езикът ми ме е вкарвал в доста неприятности, но също така е предизвиквал и много добри неща, когато съм оставял Бог да го контролира.

Устата може да бъде използвана позитивно или негативно, според избора ни. Тя има силата да дисквалифицира и да квалифицира. Спомнете си тъжния случай с децата на Израел на ръба на обещаната зема и как те са пропуснали всичко, което Бог им е бил обещал, когато са били на крачки растояние от него? Нека бъдем внимателни относно това къде оставяме езикът ни да ни закара, защото той е малка част от нас, но има силата да ни вкара в много неприятности.

Уоу, помислете над това днес, Шампиони! Това малко розово нещо, което имаме в устата си, има потенциала да ни закара на велики места, но има и силата да ни провали и да ни закара там, където никога не сме искали да попадаме.

Използвайте го мъдро, шампиони! Овладейте кормилото на устата си и може да определите следващата си дестинация!

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>