Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Библейска математика (деление и изваждане)

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

2 Тимотей 2:15

Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.

Тук виждаме Павел да призовава божиите хора към старание, за да бъдат личности, които не се срамуват, когато става въпрос за разбиране и правилно интерпретиране на истината в Неговото слово . Хора, които знаят как да делят по правилен начин.

Основен ключ за правилно деление на Божието слово е четенето му в контекст. Винаги отделяйте време да разберете контекста, на това за което се говори. Обръщайте внимание например за кого са изговорени думите и кога. Най-важното по отношение на този контекст е дали те са били казани преди или след смъртта на Исус (перфектното изкупително дело на кръста). Вие трябва винаги да разделяте словото с разбирането, дали те са от стария или новия завет. Никога не забравяйте това!

Има стар и нов завет и ние сме призвани да живеем в съгласие и да намерим идентичност в новия, а не в стария. Факт: старият бе заменен от новия, той беше сменен от Бог, не от човек, защото старият не беше достатъчно добър. Затова Бог потърси място за втория. Първият не можеше да направи човека праведен (оправдан), защото бе основан на неговите дела. Вторият (новият) завет може да направи човек праведен, защото е базиран единствено на перфектното дело на Исус.За да вървите в победно шествие вие трябва правилно да разделяте стария и новия завет ида изваждате (отнемате) онова, което вече не е уместно, когато ходите с Бог, заради онова което Исус изпълни и финализира заради и вместо вас.

Помислете за това: ако се опитвате да живеете според две различни споразумения, вие никога няма да бъдете съвършено ефективни в нито едно от тях. Всичко се промени, когато Исус умря. Старият завет основан на нашето изпълнение на закона ежедневно, беше финализиран и заменен. Новият завет ни определи като праведни (оправдани), заради делото на Исус на кръста. Нека не прекарваме нашия живот опитвайки се да прибавяме онова, от което вече няма смисъл. Извадете от вашето ходене с Бог онова, което вече не е нужно и уместно “в Христа” и живейте напълно в приложимото (новото). Истината е, че хората се спасяват, чрез полагане на тяхната вяра в милостта (незаслужената облага) от Бог и единственствено така. По милост сме спасени!

Разделяйте света правилно, чрез изваждане на онова, което вече не ви е нужно, заради онова което Исус направи за вас!

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>