Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Божията благосклонност/ благодат – Част 3

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Псалм 67:1

Бог да се смили (да покаже благосклонност) над нас и да ни благослови! Да възсияе с лицето Си над нас!

Всеки път, когато чета тази мисъл, тя ме благославя, защото аз виждам начина, по който моите деца се опитват да ме накарат, да се усмихна и да им обърна внимание. Това може да стане, когато вършат нещо приятно или полезно, или просто правейки смешни физиономии на прозореца. Точно както се случва във физическия живот, по същия начин нещата работят и в духовния.

Вчера разсъждавахме върху живота на Мария и как тя привлече вниманието на небесата и бе наречена “благодатна”.

1.Тя беше личност на вяра

2.Тя бе готова да предаде нейния живот, за да се изпълни Божията воля чрез нея

Третата мисъл, която искам да споделя в тази връзка е”

3.Тя имаше сърце на поклонение, почит и обожание на Бог. Мария беше Божий човек и тя се удоволствуваше в Божието присъствие.

Лука 1:46-47

И Мария каза: – Величае душата ми Господа, И зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой.

4.Мария познаваше Словото. Тя знаеше, какво Бог беше обещал в Неговото Слово на нейните предшественици и на пророците. Тя дори цитира дума по дума два пасажа от Псалм 103 и 107. Няма съмнение в Божието сърце по отношение на Неговото желание да благослови нашия живот. В Псалм 106:4 четем “Помни ме, Господи, с благоволението, което питаеш към людете Си; Посети ме със спасението Си”. Каквито и нужди да имаме, Божието благоволение е наблизо да спасява, пази, снабдява и доставя.

-Свръхестествено увеличение и повишение

Битие 39:21

Но Господ беше с Йосифа и показваше благост към него и му даде благоволение пред очите на тъмничния началник.

-Възстановяване от всичко, което врагът ви е отнел

Изход 3:21

И ще дам на тия люде благоволението на египтяните, та, когато тръгнете, няма да отидете празни;

-Признание дори когато вие изглеждате най-малко вероятно да го получите

1 Царе 16:22

И Саул прати да кажат на Есея: Нека стои Давид пред мене, моля, защото придоби моето благоволение.

-Привилегировано отношение

Естир 2:17

И царят възлюби Естир повече от всичките жени; и тя придоби неговото благоволение и милост повече от всичките девици; и той тури царската корона на главата й, и направи я царица вместо Астин.

-Спечелени войни, дори без да е необходимо нашето участие
Псалм 44:3

Защото не завладяха земята със своя меч, нито тяхната мишца ги спаси, Но Твоята десница и Твоята мишца, и светлостта на Твоето лице, Защото Твоето благоволение беше към тях.

В началото на този ден вие може да сте изправени пред същите проблеми, същото напрежение или гиганти, но с прояснено съзнание. Бог е с нас и Той благоволи в нашата праведна кауза.

Джеф Уд

Помощник-пастор на Семейна Църква Госпорт

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>