Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Имайте ден на зависимост!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Битие 3:4-6

А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.

Всеки 4-ти Юли Америка празнува деня на независимостта, национален празник от 1776 година, когато Америка декларира своята независимост, празник на който нацията си спомня и почита момента от историята, когато тя се е отделила от управлението на Британия и става автономия (самоуправление). Това означавало, че тогава американците са започнали да носят отговорност за себе си, след като са решили, че могат по-добре да управляват своя живот и бъдеще.

В Битие3 ние четем за друг “ден на независимостта”, но той е потопил цялото човечество в грях, оставяйки всички ни в нужда от опрощение от любящия Бог. Сатана измамва Адам и Ева да повярват, че те имат нужда от нещо повече от онова, което са имали под грижата на Бог. Всъщност това е била една лъжа. Водачеството на Бог, техния Създател, пребогато ги е снабдявало с всичко, от което са се нуждаели или са можели да искат. Те са обитавали градината на Неговото величие, снабдяване и защита.

За съжаление те повярвали на дяволската лъжа, че могат да бъдат като Бог и да получат нещо, което “пропускат”. Когато те са повярвали тази лъжа и са взели плода, с който са били изкушавани, те не се подчинили на Бог и правейки това, избрали да бъдат независими от Неговото управление. Те са се предали на “Аз ще го направя по моя начин” -начин на мислене и били уверени, че те са по-умни. От този момент всичко е започнало да се обърква за тях и за цялото човечество след тях.

Добрата новина: чрез покорството на Исус Христос, бунтът на Адам и Ева е бил поправен и ние вече не сме независими от Неговата милост, защита и управление.

Добре е да си припомняме факта, че ние вече не сме независими, самоуправляващи се бунтовници, а вместо това “царско свещенство”, живеещо в зависимост от ежедневната доброта и обещания на Небесния Баща.

Живейте в зависимост от Него отново и днес!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Имайте ден на зависимост!

  1. On July 9, 2013 at 18:27 мария said:

    За мен зависимоста от Бог не е бреме.Осъзнавайки, че да съм до Бог във всеки един момент е най-доброто за мен , аз съм предала всичко в неговите ръце.Да имам божието ръководство в живота е голяма благословия.
    Признавам го във всичките си пътища.Позволявам му да насочва стъпките ми.Радвам се, да му служа с отдадено сърце.
    Благодаря за жертвата на Исус Христос, която позволи отново да имам близки отношения с нашия Създател.
    Дано повече хора потърсят познанието за Бог и чрез вярата в жертвата на Исус Христос,възстановят своите отношения с него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>