Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Не стискайте живота си в своите ръце, а го поставете в Неговите!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Деяния 2:21

И всеки, който призове името Господно, ще се спаси

Когато призовахте името Господне, според обещанието, вие бяхте спасени. Спасени от какво? Вие бяхте спасени/опростени от вашите грехове, но в същото време и от последствията от падението на Адам и Ева.

Вашата вяра ви възстанови като граждани на Божието царство. Сега вие имате нужда да вземете решение, да не бъдете вече независими, но зависими. Преди да повярваме в Исус, ние нямахме избор. Нашият живот беше независим, отделен чрез греха от управлението на Бог и Неговото царство, но не и сега.

Ние държахме живота си в нашите собствени ръце, но сега има по-добър начин. Ние можем да поставим нашия живот заключен, складиран и опакован в любвеобилните, силни ръце на великия Бог. Когато отдадете живота си в Неговите ръце, изявявайки вашето доверие в Него, тогава вие ще изпитате всички благословения, защита и величие, което Адам познаваше преди момента на глупавата си постъпка.

Така че това е изборът, шампиони: може да задържите живота си в собствените си ръце и да направите най-доброто, за да се случват нещата, задържайки своята независимост или…. може смирено да го предоставите в ръцете на вашия вечно-опрощаващ Бог и да гледате как Той ви привдига, пази и снабдява много преди да може да си представите.

1 Петрово 5:6

И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно

Поставете живота си (изцяло) обратно в Неговите ръце, защото това е по-доброто място за него. Вярата е просто “зависимост от Бог”!

 

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>