Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Не работете напразно!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Псалми 127:1

Ако Господ не съгради дома, Напразно се трудят зидарите; Ако Господ не опази града, Напразно бди стражарят.

Този Псалм ни напомня нещо много полезно, а именно да се уверим, че Бог е замесен в това, което правим в теста на живота си. Това е абсолютно необходимо, за да не се окаже, че сме прекарали живота си да изграждаме нещо, което накрая да се окаже, че е било безсмислено и напразно.

Всеки от нас прави много неща: кариера, семейство, служения и т.н. Ключът към постоянния успех е да сме сигурни, че Бог е в центъра на всички тези неща и че ние градим с Него, а не без Него.

Как може да направим това? Трябва да отделим време, за да Го включим във всичко, което правим. Мислете за Него, като за бизнес партньор, с който работите и се консултирайте с Него, за всичко което планирате да правите в живота си. Търсете Неговата мъдрост и помощ и ще бъдете изненадани, когато го направите, колко време и затруднения ще си спестите.

Бог иска вие да успявате и просперирате (Еремия 29:11), но Той иска също и да участва в работата, затова Го включете още днес. Включете Го и се уверете, че планът да построите или развиете нещо е не просто добра идея, но също така е и Божия идея. В Притчи се казва, че трудът ни е напразно, когато не работим с Него. Добрата новина обаче е, че когато признаем Него във всичко, което правим и го правим с Него, тогава резултатите са здрави и дълготрайни.

Каква загуба ще  е да прекарате живота си да строите нещо и накрая да осъзнаете, че всичко е било напразно и за нищо. Не го правете, шампиони, но позволете на Бог да бъде архитекта и бизнес партньора за всичко, което сърцето ви иска да направи. Ще бъдете доволни, че сте го направили.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>