Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Кой е вашият баща?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Римляни 4:16

Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така щото обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраама, който е отец на всички ни

Интересно е, че Павел казва, че Авраам е “отец на всички ни” – какво значи това? Просто, че той е отец на всички, които се обръщат към Бог и получават чрез вяра от Него, а не чрез дела или действия. Вие може да кажете “Той не е мой баща, аз не съм евреин и не съм роден в Израил”. За да бъдете смятани за деца на Авраам или негови потомци, е достатъчно да бъдете хора, които също като Авраам, сте приели обещанията на Бог и сте придобили праведност чрез вяра, а не по рождение или дела, спазвайки някакви закони. Вие просто трябва да приемете, както Авраам направи, че само стоейки пред Бог с вяра, вие получавате от Него в резултат на вярата си Неговите обещания, извън онова което сами можете да постигнете (точно както Авраам направи, за да получи неговия син Исаак).

Бог обеща много пъти на Исаак, сина на Авраам, че обещанията и благословенията дадени на баща му, ще бъдат и негови, просто защото той бе негов син. Един пример за това беше, когато Исаак се озова във време на глад и Бог му каза да засее в почвата, афектирана от сушата, защото същите обещания за Божествено снабдяване, които баща му получи, сега бяха и за него.

Битие 26:3

Остани в тая земя и Аз ще бъда с тебе и ще те благословя, защото на тебе и на потомството ти ще дам всички тия земи, в утвърждение на клетвата, с която се заклех на баща ти Авраама

И така, ние разбираме, че Исаак зася, пожъна и просперира във време на суша (Битие 26:12-14). Четем, че тази суша беше глад върху глад, нещо като времето в което живеем и ние самите сега. В момента има рецесия и медиите говорят за “двойно дъно”, казвайки че е възможно, да има втора рецесия върху първата, която вече имаме. Както Исаак и ние имаме избор да спрем да сеем (даваме), защото гледаме на обстановката във физическия свят или да приемем, че обещанията дадени на отец ни Авраам все още са валидни за неговите деца на вяра (вас и мен) днес. И ние като Исаак може да повярваме и да действаме според тази вяра, независимо от икономическата или друга обстановка около нас. Бог отново ще ни даде успех, както направи с Исак. Защо? Защото както се казва в посочените стихове, Авраам е отец на всички ни и Неговите обещания принадлежат сега и на нас – истинските вярващи.

Помислете за това днес, шампиони! Ако и вие както Авраам сте приели спасението и стоите твърдо в него с вяра, вие сте едно от неговите деца и Божието намерение и обещание към него, е сега ефективно и за вас. Повярвайте и започнете да виждате проявленията в живота си днес!

Очаквайте жътва, когато другите не го правят!

Галатяни 3:6-7

както с Авраама, който повярва в Бога, и му се вмени за правда? Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

2 Responses to Кой е вашият баща?

  1. On January 24, 2023 at 23:54 Кой е вашият баща? – Propoved.com said:

    [...] което е от вярата на Авраама, който е отец на… (read more) Публикувано на януари 20, 2023януари 24, 2023Автор [...]

  2. [...] което е от вярата на Авраама, който е отец на… (read more) Tags: Баща, Вашият, КОЙ, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>