Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Една перфектна семейна снимка

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

2 Летописи 20:13

А целият Юда стоеше пред Господа с челядите си, жените си и чадата си.

Харесвам картината, която този стих създава: семейства стоящи пред Бог заедно, обичащи и отдадени на Него. Може би това е картината, която вие виждате всяка неделя в църква; когато се огледате на служба и видите вашият партньор и всичките ваши деца, включително и най-малките. Отдайте слава на Бога, ако това е така, но никога не забравяйте да се молите за тях и да ги окуражавате. Има толкова много дразнители, изпратени да откраднат децата ни, затова бъдете винаги молещи се родители.

Какво да кажем обаче, ако това не е реалната картина днес и сърцето ви е натъжено, за онези които не са с  вас, когато стоите пред Него? Вярвайте, знаейки че Бог иска картината да изглежда по гореописания начин дори повече от вас и няма да спре, да работи с онези, които не са с вас в момента, за да ги привлече отново към Себе Си. Никога не трябва да спирате да се молите, вярвайте и изповядвайте тяхното връщане. Независимо дали липсващата част е вашият брачен партньор, родители или деца, никога не се отчайвайте или спирайте да вярвате, че те ще се завърнат в тази картина, за да бъде тя перфектна отново.

Аз си мисля за бащата от притчата за непокорния син (Лука 15:11-24): там се казва, че най-малкия му син замина за далечна земя. Неговият син бе измамен и наистина бе напълно “изгубен”, но когато беше “далече”, баща му никога не спря да вярва в неговото завръщане. Знаете ли краят на историята е, че той се върна и цялото семейство отново се превърна в завършена, пълна картина. Благодарение на това, че бащата никога не престана да вярва в завръщането.

Аз извървях пътя на непокорния син за осем години и бях твърдо убеден, че никога няма да се върна в църквата на Бог. Толкова съм благодарен на Бог и моите родители за това, че те никога не се отчаяха за мен, дори и когато аз направих завръщането да изглежда напълно невъзможно. Благодарен съм, че когато картината на родителите ми беше развалена заради мен, те затвориха очите си и ме виждаха отново в нея; те просто отказаха да повярват, че семейство Елмс, което стоеше пред Бог, се беше променило в мама, татко и само един син. Те имаха обещание от Бог и стояха на него, изисквайки ме отново в картината. И тогава един ден мама и татко се огледаха отново в църквата и картината беше пълна отново: татко имаше съпругата си и двамата си сина отново “стойки пред Бог”.

Ето и обещанието, което те изповядваха за мен; може би то е такова, каквото и вие можете да използвате, ако някое от децата ви липсва в момента от картината:

Исая 54:13

Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; И голям ще бъде мирът на чадата ти

Когато става въпрос за вяра, че някой от семейните членове ще се върне в картината отново, помнете думите на Уинстън Чърчил:”никога, никога, никога не се предавайте”

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>