Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Внимавайте с какво и с кого се обвързвате!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

2 Коринтяни 6:14-15

Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?И какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия?.

Тук виждаме едно предупреждение засягащо определени аспекти от живота. Това не е призив да се отстраним от света или от хората в света, които все още не познават Исус, а е предупреждение за това, с кого свързваме живота си в партньорство и заветен-тип връзки.

Нашият живот често прилича на влакова композиция – ние имаме избор, кои “вагони” закачаме. Както при влаковите композиции вие трябва да проявявате мъдрост по отношение на обвързването и връзките си, защото реалността е, че където отидат те, много често и вие ги следвате. Това разбира се е прекрасна новина, ако влаковете и композициите (връзките) с които сте се обвързали пътуват към небесни, приятни места, но не са толкова добри, ако те са се отправили към сериозни катастрофи.

Уверете се, че хората и връзките с които сте свързали живота си, се движат в Божията посока. Това със сигурност ще създаде прекрасна хармония в пътуването на вашия живот. Представете си какво ще се случи, ако два вагона на един влак искат да тръгнат в различни посоки  - това ще предизвика опъване и стрес, между тях. Това се случва и в живота, когато в една връзка една от страните иска да расте в Бога, а другата не. Защо да си причинявате това, което може да бъде избегнато? Свързвайте живота си с хора, които искат да се движат в същата посока (към Бог).

Както казах в началото, това не е предупреждение да се отделите от невярващите хора, съвсем не. Ако направите това, каква надежда ще имат те да намерят Христос? Това обаче е предупреждение засягащо онези по-близки, ежедневни връзки които всички имаме включително бъдещ брак, бизнес партньорство и близките приятелства (хората чиито думи могат да афектират вашите решения и избори в живота).

Бъдете внимателни с кого обвързвате живота си – задайте си въпроса “Вие искате ли да отидете там, за където те са тръгнали”.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

2 Responses to Внимавайте с какво и с кого се обвързвате!

  1. [...] засягащо определени аспекти от живота…. (read more) Публикувано на януари 12, 2023януари 24, 2023Автор [...]

  2. [...] засягащо определени аспекти от живота…. (read more) Tags: Внимавайте, Какво, Кого, новини, обвързвате!, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>