Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Когато нещата не вървят според плановете ни

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Притчи 19:21

Има много помисли в сърцето на човека, Но намерението Господно, то ще устои..

Колко вярна е тази притча!

Само си помислете, колко често ние имаме нашите сърца изпълнени с много планове. Планове на база на онова, което ние мислим, искаме или преценяме, че трябва да се случи. Планове базирани и на това, което ние мислим, че ще работи най-добре според знанието и опита ни. Много често тези планове не са зли или грешни, а просто не са толкова големи или толкова добри, като Божиите планове и със сигурност никога толкова свързани с Неговите намерения.

Лично аз дори не си спомням всички случаи, в които аз съм тръгвал напред с моите планове и накрая съм откривал Неговите намерения. Мисля, че е било по-често от случаите, когато моите планове не са съвпадали с Неговите намерения, защото моето желание винаги е било да върша Неговата воля. Все пак накрая Неговите намерения са били много по-големи от моите планове.

Неговите намерения са винаги според казаното в Ефесяни 3:20 несравнено повече, отколкото искаме или мислим.  Ние обикновено планираме нещата според онова, което приемаме за възможно, но много пъти се озоваваме на място, което е много по-голямо, според Божиите истински намерения за случващото се.

Когато приемем тази истина, тя прави дори нещата, които ние не разбираме да станат по-управляеми, защото ние вярваме, че Божиите намерения за нашия живот включват всичко, което ни се случва по един или друг начин, дори и когато изглежда, че то е против нашите планове. Точно тук вярата може да замени безпокойството и страха. Ние можем да сме сигурни, че когато ние живеем за Неговите дългосрочни намерения, а не само за нашите планове, ние можем да очакваме всички неща да работят заедно за добро. Един ден ние ще погледнем назад и всичко ще добие смисъл и връзка.

Римляни 8:28

Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

Доверете се на Неговите намерения, а не на вашите планове!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Когато нещата не вървят според плановете ни

  1. [...] онова, което ние мислим, искаме или преценяме,… (read more) Публикувано на януари 1, 2023януари 24, 2023Автор [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>