Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Бъдете необременени войни!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

2 Тимотей 2:4

Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.

Да живеем, за да зарадваме Онзи, който ни покри с милост, трябва да бъде нашата най-голяма цел и желание. Нека помним това, както и че освен възстановяването ни като Божии деца чрез покорството на Негови Син, ние сме също и част от Божията армия. Като такива ние водим една истинска битка на вяра и реалността е, че няма демилитаризирани зони.

Има война и в момента, в който вие четете това, за душата на човеци. Бог е призовал всеки един от нас да бъдем част от армията, която ежедневно оказва отпор на неправедността, бори се за правдата и променя хора от едното царство (на тъмнината) в другото (на светлината). Истината е, че ние никога няма да бъдем активни и ефективни Негови войни, ако се разсейваме и обременяваме с други неща. Това е планът на врага: да демобилизира вас и вашия потенциал, обременявайки ви с грижите на “живота”.

Нека бъдем честни – когато става въпрос за нещата от живота, ние всички имаме грижи и отговорности с които трябва да се занимаваме, но това е различно от това, да бъдем обременени от тях. Бъдете внимателни, шампиони, да не се обременявате от неща, които ще замразят вашия потенциал на ентусиазирани войни. Дяволът е хитър като лисица и ежедневно хвърля мрежата си, опитвайки се да ни обремени, но нашия Бог е винаги една стъпка напред и ако стоим близо до Него, Той винаги ни пази.

Какво ако днес сте обременени, може би от дългове, които трябва да бъдат платени, които ви дърпат надолу, омаломощавайки ви, спирайки ви да вървите, както искате за Бог? Аз вярвам че Бог в Неговата слава и милост е винаги готов, да ви освободи от тази мрежа и всяка друга ситуация, в която може да се намерим. Извикайте към Него сега за освобождение и когато това се случи, внимавайте да не се оплетете отново. Има война, която трябва да бъде спечелена и ние сме Божиите ентусиазирани войни.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Бъдете необременени войни!

  1. [...] да бъде нашата най-голяма цел и желание. Нека… (read more) Tags: Бъдете, войни!, необременени, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>