Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Как отговаряте на “Книгата”?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Неемия 8:5-6

И Ездра разгъна книгата пред всичките люде (защото бе над всичките люде); и когато я разгъна, всичките люде станаха прави.И Ездра благослови Господа великия Бог; и всичките люде отговориха: Амин, амин! като издигнаха ръцете си; и наведоха се та се поклониха Господу с лицата си до земята.

Неемия построи отново стената, както и града и културата на Йерусалим. Тук виждаме как Ездра поема водачеството на хората според Божието Слово.

Ездра отваря книгата и получава невероятен отговор от хората. Те всички стават прави и започват да викат към Бог. Те викат “Амин, амин”, което според настоящото ни разбиране би трябвало да значи “Така да бъде, нека бъде направено за нас”. След това хората вдигат техните ръце и може би е изглеждало като футболен мач. Най-накрая те хвалят Бог, навеждайки лицата си до земята и всичко това е станало след като само Книгата е била издигната и отворена. Каква прекрасна картина на правилен отговор на Божието Слово.

На какво са отговаряли те? Книгата – Божието Слово и знайте, че те са имали само няколко книги от Стария Завет. Днес ние имаме напълно завършена, пълна версия и на Новия Завет също така. Колко по-велик трябва да бъде нашия отговор от техния, когато ние четем Словото до края и знаем, че нашият Спасител е дошъл и ние сме изкупени от закона, живеейки в благодатта.

Шампиони, уверете се че отговаряте по правилен начин на Божието Слово. Не позволявайте то да стане “просто поредната книга във вашата библиотека”. Вземете решение да почитате Божието Слово повече от всички други книги в живота си. Повярвайте на Божиите обещания и живейте според Неговите инструкции за добър живот. Нека всички бъдем вдъхновени да имаме свежо тържествуване в сърцата си, когато става дума за “Книгата” и да я четем с очакване и “амин” в сърцата си. Сега е наш ред да чуем и отговорим “Така да бъде, нека бъде направено за нас”.

Божиите думи са живото-променящи. Само една от тях може да промени живота ви завинаги. Това не е просто една книга: тя е закуска за шампиони.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Как отговаряте на “Книгата”?

  1. On August 16, 2013 at 22:37 мария said:

    В книгата на Иус Навиев 1:8-9 четем:”8Тази книга на закона нека не се отделя от устата ти! Чети я задълбочено денем и нощем, за да изпълняваш старателно всичко, което е записано в нея, защото тогава ще имаш успех по пътя, по който вървиш, и ще постъпваш мъдро! 9 Ето, заповядвам ти още веднъж — бъди смел и силен! Не се страхувай и не се плаши, защото Йехова, твоят Бог, е с тебе, където и да отидеш!“
    Да Библията трябва да се чете ежедневно.С поздрав!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>