Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Милостта на Отец квалифицира незаслужилите?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Лука 15:21-24

Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам, твой син. Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим;  защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери. И почнаха да се веселят..

Тук четем за един силен момент на сдобряване между заблудения син и бащата, който е очаквал с нетърпение неговото завръщане.

Това е притча (история), която Исус е използвал, за да открие на фарисеите истинското сърце на Отец към онези, които са се заблудили и са изгубили пътя си. При завръщането на сина си вместо да се опитва, да налага дисциплина, осъждане и заслужено наказание, които според прочетеното синът е заслужавал, ние виждаме да го посреща с отворени обятия на баща, чието сърце е жадувало за възстановяване на правилните взаимоотношения.

Забележете, че синът не се заблуждавал относно онова, което е заслужавал. Той е казал в прав текст “Аз не съм достоен, не заслужавам нищо, дори онова което е било мое по наследство”. Сега обърнете внимание и на отговора на бащата: той напълно игнорира, казаното от сина му. Защо? Той е разбрал, че нужното е вече сторено в живота на сина му и че смиреното му завръщане го потвърждава. Вместо наказание той се обръща към слугите си и нарежда сина му да бъде облечен в премяна (праведност), пръстен (власт) и обуща (доказателство, че е син, а не роб).

Помислете върху това: синът не заслужава нищо. Всичко което е бил извършил, го е дисквалифицирало от правата, които е притежавал по рождение. Въпреки това бащата го е умил с милостта си (незаслужена, не по заслуги, неспечелена) и е възстановил живота на момчето, като му е предоставил всичко притежавано преди, макар че е било незаслужено.

Това е и нашата история – ние всички като овце сме се заблудили, като този блуден син, но когато сме се обърнали към Отец, отчаяни за помощ, ние също не сме получили онова, което сме заслужавали. Вместо това сме получили нещо, за което не сме си и мечтали – милост. Помнете, шампиони, вие сте били установени и променени като праведници единствено поради Неговата милост, а не заради вашите заслуги. Обичайте Го заради това!

Наслаждавайте се на Неговата благодат отново и днес, защото поради нея ние всички стоим!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>