Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Не харесвате посоката в която сте поели? Тогава я променете!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Седмица на гостите! През тази седмица блог статиите ще бъдат писани от някой от останалите църковни помощник-пастори.

Яков 3:4

Ето, и корабите, ако и да са толкова големи, и се тласкат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където желае кормчията

В стиховете около цитирания, Яков сравнява езика и думите с няколко неща. Той казва “Погледнете конете. С едно малко парче в устата им вие можете да контролирате къде да ходят”. Показателно е и цитираното сравнение с корабите, които въпреки размера и сложното си устройство се управляват с малко кормило.

Шампиони,  вашият език е като кормило и направлява кораба на живота ви. Искам да ви предизвикам днес: как говорите в момента за живота си? Аз си обещах да отказвам приказките, които светът очаква от мен да говоря, но вместо това да говоря онова, което Божието Слово казва.

Когато светът казва смърт, аз избирам да говоря за живот.

Когато светът казва безнадеждно, аз избирам да говоря за надежда

Когато светът казва разрушение, аз избирам да говоря за възстановяване

Когато светът казва рецесия, аз избирам да говоря за божественото вечно снабдяване

Когато светът казва страх, аз избирам да говоря за вяра

Ние трябва да разберем, че когато започнем да говорим Божието Слово за нашия живот, дори и отвъд онова което понастоящем знаем и виждаме, нещата ще започнат да се променят за нас.

Днес вие имате избор: може да говорите с устата си за онова, което изживявате в момента и където сте точно сега и да обитавате на планината и в настоящите проблеми, или може да изберете да говорите за мястото, на което Бог ви води. Вие може да започнете, да говорите за решенията, които Бог има за вас.

Библията е пълна с примери на хора, които е трябвало да изрекат нещо, преди то да се случи. Днес, продължавайки вашия житейски път, започнете да говорите за растеж във всяка област от вашето съществуване.

Бъдете благословени!

Стив Карей

Помощник-пастор

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>