Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Аз обичам Исус Христос

Един от най-паметните моменти от семинарията “Фулър” беше през учебната 1968-69 г. Бяхме на третия етаж на сградата с класни стаи и часът по систематична теология тъкмо беше свършил. Една групичка студенти беше наобиколила младия ни учител Джеймс Морган, който говореше нещо за работата на християните за справедливост в обществото. Не помня какво му казах, а той ме погледна в очите и отвърна: „Джон, аз обичам Исус Христос.” В сърцето ми удари гръм. Един силен, умен, зрял, социално ангажиран човек току-що беше изрекъл пред шестима други: „Аз обичам Исус Христос”. Той нито проповядваше, нито отговаряше на теологичен въпрос, не пееше хваление, не беше и в опит да си намери работа; никой не записваше разговора, а той каза, че обича Исус Този гръм все още заглъхва в сърцето ми, а беше преди 40 години! Хиляди от нещата, които са ми се случили в семинарията, съм забравил, но не и онзи следобед. И всичко само защото той каза, че обича Исус Христос. Година по-късно Джеймс Морган почина от рак на стомаха и остави съпруга и четири малки деца. Най-голямото наследство, което остави в моя живот, бе изказването, което направи през един следобед в Пасадина: „Аз обичам Исус Христос”. За децата на Бога е естествено и необходимо да обичат Исус. Естествено, защото е част от природата ни като Божии деца. Исус каза на претендиращите, че са Божии деца юдеи около него „Ако Бог ви беше Баща, щяхте да ме обичате, защото Аз дойдох от Бога.“ (Йоан 8:42). Божиите деца са естествено предразположени да обичат Божия Син. Да обичаш Исус е и необходимо. Ако не обичаш Исус, ще бъдеш прокълнат; така казва апостол Павел. „Ако някой не изпитва любов към Господа, нека бъде проклет” (I Коринтяни 16:22). Да обичаш Исус е основен (а не желателен) знак за това, че познаваш Бог и се ползваш от Божията благодат. „Благодат да бъде с всички, които обичат нашия Господ Исус Христос с непокварена любов” (Ефесяни 6:24). Ако обичаш нещо друго, повече отколкото обичаш Исус, ти не си негов последовател. „Който обича майка или баща повече, отколкото обича мен, не е достоен за мен и който обича син или дъщеря повече, отколкото обича мен, не е достоен за мен” (Матей 10:37). Да Го обичаш не е същото като да изпълняваш всичките Му заповеди. „Ако ме обичате, ще пазите заповедите ми”(Йоан 14:15). Това означава, че подчинението е резултат от любовта към Исус; двете не са еднозначни. Любовта е невидима и е вътре в нас. Тя е корена, който дава видимия плод на любов към хората. И така, в началото на 2009-а година, аз се присъединявам към Джеймс Морган и казвам: „Обичам Исус Христос”. Нека изясня какво точно имам предвид:

• Възхищавам се на Исус Христос повече, отколкото на който и да е друг човек или на който и да е ангел.
• Наслаждавам се и се радвам на неговите постъпки и думи повече, отколкото на постъпките и думите на който и да е друг.
• Желая одобрението му повече от това на който и да е друг. Искам да съм с него повече, отколкото желая компанията на който и да е друг.
• На никой друг не съм толкова благодарен.
• Доверявам се на думите му повече, отколкото на думите на който и да е друг.
• Когато го хвалят, съм по-щастлив, отколкото когато други получават похвала, включително и аз самият.
Ще се помолите ли с мен през тази година да обичаме Исус Христос повече от всякога досега? Нека нашият Господ Исус да даде от време на време скромно и естествено да казваме, че го обичаме, а това да причинява гръм в сърцата на слушателите ни. „Въпреки че не сте го виждали, вие го обичате. Въпреки че в момента не го виждате, вярвате в него и се радвате с радост, която е неизразима и пълна със слава” (I Петър 1:8).
В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.
По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа Си. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Своя Син да бъде Спасител на света. Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него и той в Бога. И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха; защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта. Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас. Ако някой каже: Обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, Когото не е видял. И тази заповед имаме от Него: Който обича Бога, да обича и брат си. (I Йоаново 4:10, 13-21)
Пастор Джон Пайпър

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>