Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Божията неизмерима любов, част 1

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Седмица на гостите! През тази седмица блог статиите ще бъдат писани от някой от останалите църковни помощник-пастори.

Ефесяни 3:16-19

да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.

Тук в Ефесяни ние четем молитвата на Апостол Павел за църквата в Ефес, за да могат вярващите да осъзнаят размера на Христовата любов, която надминава всяко познание.

Нека разгледаме в детайли цитата, за да видим, какво Павел се опитва да съобщи за невероятната любов, която Бог има за нас: той говори за широчината, дължината, височината и дълбочината на тази любов. Нека днес разгледаме височината и широчината:

1)Височината

Гръцката дума използвана от Павел тук означава голяма височина или небесна височина. Псалм 103:11 казва, “Защото колкото е високо небето от земята, Толкова голяма е милостта Му към ония, които Му се боят

Божията любов е толкова голяма, че изпълва цялото Негово творение, Вселената. Много учени вярват, че Вселената все още се разширява. Ако това е вярно, аз съм сигурен за едно нещо – тя никога няма да порасте дотолкова, че Божията любов да не може да я изпълни.

Точно величието на Божията любов към кулминацията на Неговото творение, човешката раса, беше онова, което изпрати Исус на Земята (Йоан 3:16).

2)Широчината

Значението на гръцката дума използвана тук за широчина означава “голямо пространство”. Картината която си представям, когато мисля за това, е Исус с неговите ръце разпънати на кръста – Неговите ръце  разпънати, за да достигнат до всеки член на човечеството. За да развия картината, с Неговите разпънати ръце Исус плати цялата цена за нашия грях. Той реши проблема, който ни разделя от Бог веднъж и завинаги.

Следващите стихове  на цитирания стих, Псалм 103:12, илюстрират точно това:” Колкото отстои изток от запад, Толкова е отдалечил от нас престъпленията ни”.

Не е нужно да знаете много география, за да разбирате, че “колкото отстои изток от запад” не е разстояние, което може да бъде измерено. Ето колко е отдалечил Исус греховете ни от нас.

Помолете Бог да ви открие размера на Неговата любов днес!

Бъдете благословени!

Пол Дродж

Помощник-пастор

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>