Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Какво измисляте в сърцето си?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Исая 32:7-8

А на коварния средствата са зли; Той измислюва лукави кроежи За да погуби сиромаха с лъжливи думи Даже като немотния говори право. Но великодушният измислюва великодушни неща, И за великодушни неща ще стои.

Нека останем още малко на темата, че трябва да бъдем щедри (великодушни).

Миналия път видяхме, че обещанията на Бог към тези, които избират да са щедри, вместо стиснати, е перманентно разширяващ пределите си живот. Днес въпросът е какво измисляте в сърцата си и какво то ще ви накара да направите? Всички ние постоянно измисляме неща, проблемът е, че някои от тях са себични и егоистични, докато други са великодушни, които причиняват благословение и полза в живота на другите.

Великодушният човек измисля щедри неща

Да измисляш, означава да планираш, да скицираш и подреждаш. Това е всъщност и призива към вярващите – да бъдат хора, които постоянно измислят и създават благословения за другите. Това в същото време е и истински забавен начин на живот.

Преди време имахме човек в нашата църква, чийто прякор беше “ангел десет лири”. Аз знаех кой е той, но никой друг не знаеше. Всяка неделя той вземаше няколко банкноти от 10 лири и се молеше за водителство, на кого да ги даде. След това той прекарваше неделната сутрин, криейки банкноти в Библиите и чантите на хората. Той предизвикваше истинско объркване, защото всяка неделя хората намираха пари в Библиите си и представете си, в много от случаите това се случваше в точния момент, когато те бяха нужни (но никой освен Бог не знаеше). Обичах да гледам този човек да се промъква наоколо, криейки банкноти, като знаех че той е прекарал цялата сутрин в молитва, мислейки как да благослови другите.

Обещанието към онези, които избират да живеят, за да измислят начини да благославят другите, е че те ще стоят за благословени неща. Новините по телевизията и рецесията притесняват ли ви? Тогава вземете това обещание – то ясно казва, че великодушието на онзи, който измисля щедри неща ще му помогне да стои, дори когато има рецесия и е възможно други да паднат.

Измисляйте добри неща и помнете, че щедростта не е само финанси. Вие може да бъдете щедри с много други неща също така: време, енергия, окуражаване… листът може да продължи дълго!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>