Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Денят на магарето

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 21:6-8

И тъй учениците отидоха и сториха както им заръча Исус; докараха ослицата и ослето, и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях. А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя.

Нека отново си припомним, че превозното средство използвано от Исус, за да влезе в най-забележителния град по онова време (Йерусалим) не беше златна колесница или хубав черен жребец, а едно просто магаре. Точно гърбът на това често пренебрегвано създание бе избран да носи най-великия товар, надеждата на човечеството: Исус. Много е интересно, когато днес изучавате думата магаре – един превод казва “товарно животно”; какво съвпадение, че това товарно животно носеше Онзи, който щеше да понесе греховете и товара на целия свят.

Защо Исус не избра жребец или колесница? Може би защото Той никога не се прояви, според очакванията на фарисеите, като очаквания Месия, но вместо това се държеше според желанието на Отец със смирение и власт. А може би Той не избра жребец, защото жребецът може да прояви характер, а Той нямаше нужда от добиче с характер, за да Го носи на това толкова важно пътуване. Може би когато овациите и виковете започнеха, жребецът можеше да се дръпне назад или да се изправи на задните си крака и ездача (важният товар) да бъде хвърлен на земята?

Не, този момент беше само за ездача Исус и превозното средство, избрано от Него, беше перфектно, защото то говореше за Неговата смиреност, човечност и сърце на слуга. Магаретата не са известни с техния добър външен вид, но с тяхната надеждност и устойчивост, когато е необходимо товар да напусне едно място и да пристигне на друго безопасно – можете да разчитате за това на едно магаре. Днес, Исус отново иска да отиде на различни места и има нужда от превоз. Той иска да посети вашите градове, университети, квартали и търси подходящо превозно средство, на което може да се довери. Вие бихте ли дали гърба (живота) си за да Го носите? Бихте ли били магарето (превозното средство), което Той може да използва?

Сега е денят на магарето (надеждността), а не на жребеца (суперзвездата).

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>