Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Отвързани с цел

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 21:6-8

И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им: Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги.

Нека останем и днес на темата за магарето. Забележете, какво каза Исус на учениците си, когато им заръча да отидат и му доведат превозно средство, с което да влезе във великия Йерусалим: “отвържете ги и докарайте Ми ги”. Историята казва, че учениците намериха магаре, завързано точно както Исус беше казал и наистина го освободиха и го доведоха при Него. През този ден всичко се промени за това магаре. Най-вероятно всичко което то знаеше до този ден, беше ходене в кръг, завързано за един кол, със спирки тук и там, за да яде и да огледа малко околния свет, който бе недостижим за него, заради неговото пленничество.

Ето го и днешният извод: Исус не освободи магарето, защото го харесваше и искаше то да се радва на свободата си, а го освободи с цел. То бе освободено, за да може да понесе Бог (Исус) там, където Той трябваше да отиде. Еха! Само какъв ден беше това за магарето; от въжето и робството, то се превърна в носител на Бог (Исус).

Вие може би вече сте се досетили за моето сравнение, нали? Всеки от нас е като магаре. Ние сме били вързани в грехове и неща, пленени, а не свободни и тогава Исус е изпратил своето съобщение за свобода и ни е освободил от нашето робство. Важно е обаче да разберем, както и магарето, че не става въпрос само за нашата свобода. Добре е че сте били освободени, но после какво? Най-хубавото е, че Исус иска да язди на вашия живот, както Той направи с това магаре, за да занесе Неговото съобщение за свобода и дух на живот и на други места, където те са нужни.

Аз не искам да съм свободно магаре, бягащо из полето само по своите си нужди. Аз съм толкова благодарен за свободата, която Той ми даде, толкова съм благодарен, че съм готов да Му дам обратно тази свобода за Неговите планове и намерения. А вие?

Само отвързани ли сте вие, или отвързани и предадени на Него за Неговите намерения?

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>