Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Как да избегнем големите катастрофи?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 7:24-27

И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;  и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.  И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък;  и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.

Наскоро слушах мой приятел, който проповядваше върху този стих и имаше много добра гледна точка, така че реших да я споделя и с вас.

В тази притча Исус сравнява разумния строител (човек, който строи върху скалата на Божието слово и мъдрост) с неразумния строител (човек, който строи върху други неща). Забележете, че Исус не нарича втория човек невеж, а неразумен! Щеше да бъде доста по-различно ако го бе нарекъл невеж; това щеше да означава, че той не знае и не е чувал за Божието слово и мъдрост. Исус обаче избира думата неразумен и това е напълно различно нещо. Този човек не бе невежа по отношение на Божиите думи и пътища, той  ги знаеше, но бе избрал да гради върху други неща, които смяташе за по-добри.

В крайна сметка ние разбираме, че той всъщност не знаеше кое е най-добро и всичко, което мислеше за “превъзхождаща мъдрост” или по-практична такава, всъщност не беше нещо стабилно.

Истината е, че тази буря повлия и на двамата – и спасения и неспасения. Бурите на живота идват в живота и на праведни и на неправедни, но те не трябва да предизвикват големи катастрофи във вашия живот.  Не трябва да виждате всичко, което сте построили, разрушено в един момент. Всичко което трябва да направите е да приемете съвета на Исус и да постоите вашия живот в съответствие с Неговото слово и когато го направите, след това ежедневно да се позиционирате върху скалата, за която то говори. Бурите и вълните могат пак да идват, но животът който сте изградили, ще остане и няма да пропадне. Не бъдете безразсъдни нито невежи, а вместо това бъдете мъдри и ще избегнете катастрофите.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>