Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Ние все още сме упълномощени представители с мисия

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 28:18-20

Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]..

Нека никога не забравяме, че ние сме упълномощени представители тук на Земята!

Преди две хиляди години, когато Исус каза на първата църква: “Отидете”, Той говореше също и на нас. Това не беше временно пълномощие и поръчение, дадено на определени хора в определено време, а вместо това поръчение към църквите от всички поколения. Това беше и е заповед към всички Негови последователи, която ще бъде валидна до Неговото завръщане.

Това велико пълномощие и поръчение трябва да бъде фундаментален приоритет и грижа и на църквата от 21 век. Те не трябва да са валидни само за лидерите в църква или за определено малцинство, но за цялата църква. Ние трябва да осъзнаем, че тази заповед е важна за Исус, тоест тя трябва да има значение и за нас.

Наистина, ние живеем във време, когато западната църква отчаяно се нуждае от нова мобилизация. Толкова много от нашето модерно християнство вместо да мобилизира светиите, ги е оставило комфортно да си седят, без никакво усилие да достигнат невярващите с благата вест, Евангелието. Духовната аларма звъни – време е за нас да напуснем удобното си местенце, да се изправим и да се заемем отново с работата на Отец. Неговата работа винаги включва достигането на хора с благата вест и тяхното спасение.

Един канадски мисионер на име Освалд Смит е изразил това много добре “Всяка църква, която не е сериозно ангажирана с работа за изпълнението на великото поръчение, не е оправдала своето библейско право да съществува”.

Позволете ми отново да подчертая, че великото поръчение никога не е било велико пожелание! Това беше нещо, по отношение на което Исус беше много сериозен и страстен. Той искаше хората от Неговата църква да са хора, които живеят отвъд своите собствени нужди, за да достигат и спасяват останалите. Забележете, че Той никога не даде това поръчение на ангелите, а на Неговото тяло. Виждал съм християни, които стават доста странни, когато става въпрос за ангели. Трябва винаги да поддържаме добър Библейски баланс, когато говорим за подобни неща. В същото време познавам и много християни, които живеят, сякаш това поръчение е дадено на ангелите, а не на тях. Не, отговорността за достигане до света със спасителното Евангелие на Исус не бе дадено на ангелите, а на нас Неговата църква и остава моя и ваша отговорност.

Затова нека подходим със страст, когато става въпрос за това две хиляди годишно поръчение, дадено от Онзи, който спаси душите ни. Нека оставим настрана всеки страх и извинение и да се присъединим към Божията армия, заети с това да Го носим там, където Той желае да отиде. Независимо дали на работа или в училище, при бедни или богати и известни, там където Бог ви е поставил помнете, че Той ви е дал мандат и поръчение да достигате до хората в този свят заради Него. Тръгвайте!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>