Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Нещата които не трябва да забравяме

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Откровение 20:11-15

След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това – присъдата за в огненото езеро {В изданието от 1940 г. тези думи липсват} е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.

Наскоро Бог в Неговата благост ми напомни за някои неща, които бях забравил, или за които бях изгубил правилната перспектива и разбиране. Може би причина за това беше натоварения църковен живот или просто обикновения егоцентричен живот. Независимо от причините аз бях разсеян и Бог явно е почувствал, че е време да ми напомни някои неща, които да възродят страстта ми да гледам на спасението на душите по-проницателно и разбиращо от всякога. Какви бяха нещата, които Той ми напомни ли? Много просто – бял престол, книгата на живота и огненото езеро.

Истината беше, че всичкото това пеещо и танцуващо християнство на 21 век беше причина аз да изгубя правилната гледна точка за определени неща в този живот, които могат да имат последствия във вечността както за хората, които познавам и обичам, така и за тези които ми предстои да срещна. Не бих искал да ви говоря за ад и мъки тази сутрин, а само да ви върна, както Бог направи с мен, към реалността за която се говори в Откровение, по отношение на бъдещето на хората след земния им живот. Това наистина е доста сериозна тема. Според мен достатъчно сериозна, за да събуди сърцата ни с нова страст да достигнем изгубените приятели и роднини за Христос, преди да стане прекалено късно.

Този текст в Откровение разкрива, че когато животът на човек свърши, или когато Христос се върне, християните ще стоят пред Бог, за да отговарят за начина, по който са прекарали живота си и за нещата и талантите, които са им били поверени. Този съд ще бъде базиран на благодатта, защото вярата в Исус ще премахне всяко наказание за ад и смърт, но ние ще бъдем отговорни, как сме живели за Бог и какъв е резултата от живота ни, или какъв не е, за Неговото царство.

След това обаче ние четем за мястото на белия престол, където ще се определи мястото на което всеки ще прекара вечността – рай или ад. Онова което ще предопредели, къде човек ще прекара вечността е дали неговото име ще бъде в книгата на Агнето или не. То няма да бъде определено на база на делата им, на спечеленото или постигнатото в живота, а просто дали те са познали и приели Исус за Спасител в живота си. За онези които са го направили, вечността с Бог ги очаква там, където няма повече болка и всяка сълза е изтрита. За онези които не са в книгата обаче, е приготвено море от огън и втора смърт и вечни мъчения ще станат неизбежна реалност. Когато тръбите засвирят и книгата е отворена, няма да им място за оправяне на нещата или промяна на мнението. Онова което е, ще бъде за цялата вечност.

Не знам за вас, но когато аз чета този пасаж, аз намирам нова решителност, която извира в мен.

1.Аз искам да живея за небесната награда, а не за моментен земен комфорт или слава

2.Аз искам да вкарам всеки, когото познавам в тази книга, наречена книга на живота

3.Аз искам да спра колкото може повече хора да не отидат в това море, така че един ден когато това пророчество се осъществи да не казвам “Само ако, само ако, само ако….”

Днес живейте в светлината на вечността, приятели! Живейте с хваление в сърцата си, затова че името ви е в книгата на живота и огненото езеро няма власт над вас, но също така и със страст за душите около вас. Говорете на хората за Спасителя Исус, докато все още можете!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>