Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Той не иска никой да погине

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

2 Петрово 3:9

Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние..

Вчера говорихме за отрезвяващата истина, разкрита в книгата Откровение, засягаща събитията случващи се след края на земния човешки живот. Ние говорихме за белия трон и за това, че ако името на човека не е в книгата на живота, той ще бъде хвърлен в огненото езеро. Тези неща са реални и следва да ни мотивират, да работим за спасението на всички около нас.

Във всичко това обаче ние трябва да разберем, че Божието сърце не иска нито един да погине. Той не иска да хвърли никого в огненото езеро, а вместо това се бави, за да може възможно най-много имена да намерят място в книгата на живота.

Вие трябва да разберете Божието опрощаващо сърце, когато четете всяка част от Библията – Бог не иска никой да отиде в ада, освен сатана. Ако човек отиде в ада след смъртта си, това се случва единствено, защото той е отхвърлил Исус като Божий Син и Спасител. Аз вярвам, че Божието сърце обичащо Неговото творение и изпратило Неговия Син за изкупление, ще направи всичко, за да даде на всеки човек повече от достатъчно възможности, за да чуе и приеме Исус като Господ.

В деня на съда небесата няма да се радват и Отец няма да бъде радостен. Вместо това Той ще гледа, как хора които е трябвало да бъдат във вечността с Него, отиват в нещо съвсем различно, което е можело да бъде избегнато, ако те бяха положили своята вяра в Неговия Син. Божията воля не е който и да било да погине, но всички да стигнат до познание на Неговата спасителна милост и чрез изкуплението да влязат в по-добро наследство.

Наскоро, когато Бог започна да ми обръща внимание върху тези неща, аз се чудех как да ги предам на съпругата си Джена, така че тя да ги разбере най-добре. Всъщност по това време бях в болница и на следващия ден, когато тя ме посети, аз започнах да и обяснявам, как Бог ми говори за душите отиващи в ада и как ние трябва да живеем, за да помогнем на спасението на повече хора. Джена ме прекъсна и ми разказа за сън, който тя сънувала предната вечер. Имайте предвид, че Джена сънува много рядко, така че това преживяване за нея обикновено е с Божий произход. В този сън Бог и дал много ясна картина, за това как часът на съда ще изглежда.

В този сън тя видяла голяма бяла стая и горящ огън в нея. Тя почувствала присъствието на баща и син. Тогава чула детето да казва:”Татко, това ще изгори всичко, нали? Татко, моля те, не искам да отида в огъня ”. Тогава Джена чула и отговора на бащата, който казал през сълзи:”Сине, ще изгори, но не мога да направя нищо”. Тя усетила в неговия глас мъка и жал, както и голямо съжаление, за това че той не може да направи нищо, въпреки че обича детето. Бащата продължил:”Аз не мога да направя нищо, за да променя избора, който ти направи, когато имаше възможност”. Тя разбрала, че детето отива в огъня, поради собствения си избор, извън възможностите на бащата да помогне или промени нещо. Бащата обаче със сигурност не е искал детето да погине; имало е жал в сърцето му, а не удоволствие.

Всички ние трябва да разберем, че Бог е направил всичко възможно, чрез жертвата на Неговия собствен Син, за да не допусне никой да отиде в огъня, но Той не може да избере вместо човеците или да наруши тяхната воля. Всеки човек трябва да избере или отхвърли спасението, което е възможно чрез Сина. Какво иска Бог? Никой да не погине.

Какво можем да направим ние? Ежедневно да носим вестта за примирението и поканата, известявайки хората, че Бог е направил път чрез Сина си, за всеки да избегне ада и влезе в небесата, че Бог вече е простил на човек и иска всички да бъдат спасени. Нека осъзнаем силата на вестта, която носим, а да не я пазим в тайна!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>