Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Неговите благословения идват без усилия и мъка

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Притчи 10:22

Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо..

Нека бъдем честни – всеки иска да бъде благословен, нали?

Само че когато търсите благословения, уверете се, че става въпрос за благословения от Бог, а не неща организирани от вас. Защо? Защото Неговите благословения идват без усилия и мъка.

Когато става въпрос за благословение е много лесно да се отклоните в няколко посоки. Възможно е да се опитате да направите нещата сами, или можете да извървите пътя на вярата и просто да вярвате в Божиите обещания, по отношение на Неговите благословения и търпение да видите, как те се случват в живота ви.

Когато Бог даде обещание за благословение, Той възнамерява да го реализира с Неговата сила и време. Повярвайте ми, ако Той имаше нужда от вашата помощ за това, Той щеше да ви каже! Това което Той наистина желае, е ние да чакаме, Той да го извърши. Моят опит показва, че когато аз прекалено много се включа в реализацията на обещаните благословения в моя живот, обикновено това носи елемент на трудности или проблеми. Но когато Бог благославя, това става без усилия и мъка.

Помислете за Авраам, който е наречен баща на вярата. Той ни дава перфектен пример за истинността на този факт. Бог се явява в живота му и между останалите благословения, му обещава, онова което сърцето му истинско желае: дете. Какво искаше Бог от него да направи? Много просто: да чака с вяра. Какво направи той? Точно това което много от нас правят: реши да помогне на Бог да извърши благословението. Така че след като направи план с жена си, той преспа с Агар, слугинята на съпругата си и така зачена дете. Детето бе наречено Исмаил и сигурно изглеждаше и звучеше така, както Божието обещано благословение, но всъщност не беше точно така. Той беше чисто човешко дело, а не резултат на вяра.

И така бебето Исмаил се е родило. Най-вероятно е имало голямо парти, всеки се е радвал и Авраам си е мислил, че това е било изпълнението на Божието обещание. Само че след като още едно дете е свръхестествено родено (Исак), той бързо е разбрал, че Бог е имал различен план. Когато четем, разбираме че от този момент произведеното от човека (Исмаил) всъщност от благословение се превърна в мъка не само за него, а и за бъдещите поколения и нации.

Не е нужно да става така. Ако Авраам беше достатъчно търпелив, за да дочака обещаното Божие благословение, той би имал благословение без страдание.

А вие? Получавали ли сте като Авраам обещания от Бог за благословения в живота ви? Случвало ли се да изглежда, сякаш те се бавят? Какво правите вие в този случай? Ще помогнете ли на Бог, за да получите благословение, което има и елемент на мъка, или ще изчакате търпеливо с вяра за истинското Божие благословение? Ще изчакате ли Божието благословение (без мъка)?

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>