Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Ние приехме от Неговата пълнота!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Йоан 1:16-17

Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат; понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.

Каква невероятна мисъл:  ние всички приехме от Неговата (Божията) пълнота и продължаваме да приемаме ежедневно. Кога я получихме за първи път? В момента когато повярвахме и получихме Исус като наш Господ и Спасител. Никога не забравяйте, че когато повярвахме в Исус, ние се новородихме свръхестествено. Точно в този момент ние се родихме за нов живот в Него, вече не духовно мъртви, а живи за вечността чрез Него и в Него. За нас стана възможен живот, който ние не можехме да живеем дотогава. Ние вече можем да произвеждаме плодове на праведност, които Той очаква, поради божествената натура и живот течащи в изкупения ни живот, чрез кръвта Христова.

Сега, когато сме свързани с Него, ние можем да очакваме същността Му (Неговата натура и живот) да тече в и чрез нас. Помислете за това: ако се свърже крайник към тяло, животът на тялото скоро ще стане живот на крайника. Чрез новорождението ние сме били присадени в Него. Исус поучаваше върху това веднъж, използвайки асоциация с лоза като пример, за да могат учениците му да разберат силата на техния съюз в Него.

Йоан 15:5

Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.”

Исус обясни много просто това, което аз наричам “божествен ред на съществуване”, защото Той искаше Неговите ученици да разберат реалността на произхода на живота и потенциала си. Днес ние също трябва да се радваме поради тази истина. Две хиляди години по-късно Той е все още лозата и ние сме все още пръчките. Ние сме свързани към Него чрез вяра и нашият съюз с Него означава, че течащото чрез Него, сега трябва да тече и през Нас. Точно този живот и истина които извират от Него, произвеждат плодове на праведност и начина на живот, който ние живеем днес.

Как можем да добавим към тази невероятна истина, освен да кажем, че ние не сме били присадени към някаква слабичка, безжизнена лоза, а към здрава основа, която пращи от живот и потенциал.  В Него няма недостатък, а само пълнота и днес разбирайки че сте присадени към Него, помнете също, че Неговата пълнота е и ваша такава и вие можете да намерите всичко необходимо в Него.

Когато бях по-млад и не ходех с Бог, аз си направих няколко татуировки. Една от тях беше жокер на прасеца на десния ми крак. Когато това се случи, аз бях слаб мъж и жокера беше слаб, но сега аз не съм толкова елегантен и познайте какво – и жокера вече не е. Когато хората го видят сега, аз обикновено обяснявам, че той е по-голям, отколкото беше преди. След това разбира се, е необходимо да поясня, че “той е приел от моята пълнота”. Моята пълнота директно се е отразила и на него, поради нашата връзка.

Както ни учи и Библията в Римляни 11, при спасението ние сме били отделени от старото, диво дърво, където е имало смърт и сме били присадени към “питомна маслина”, която е Христос. Днес вашият живот е клонка и в съюз с Неговия живот и естество. Той е изпълнен с всичко добро. Позволете на тази пълнота да тече през вас днес и да произвежда неща, за които никога не сте си представяли че сте способни!

МОЛИТВА

Отче, благодаря Ти, че моят живот е свързан с Теб. Аз съм клонка, Исус е моята лоза. Чрез вяра единствено съм бил присаден. Благодаря Ти днес, че Твоя живот и естество са вече и мои, и  днес отново аз мога да позная Твоята пълнота , течаща в мен и през мен. Благодаря Ти за тази благодат върху благодат!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Ние приехме от Неговата пълнота!

  1. [...] да приемаме ежедневно. Кога я получихме… (read more) Tags: Неговата, ние, новини, от, приехме, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>