Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Купени с цена

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

1 Коринтяни 6:19-20

Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии].

Понякога изглежда, че има два вида християни. Едните са спасени и след това позволяват на Бог да използва техния живот, служейки при всяка възможност, която Той дава с най-доброто на което са способни. Другите също са спасени, но те не правят, дават или служат на никого и нищо, а просто си живеят “по старому”.

Докато водя хора при Христос и дисциплинирам други, аз прекарах много години в опити да мотивирам християни, които са демобилизирани или “просто си седят”, за да служат на Бог и Неговото царство, а не само да присъстват в църква. Много пъти съм откривал, когато съм задълбавал, че причината поради която някои християни са щастливи да не правят нищо или да служат с минимални усилия, е просто защото те си мислят, че все още притежават живота си. Те никога не са разбрали напълно истината, че техния живот вече не им принадлежи, а че е купен с цена.

Виждате ли, ако фундаменталното ви разбиране е, че вие притежавате живота си, това ви дава право да определяте накъде върви живота ви, или как той служи на другите и на Божиите цели. Когато обаче осъзнаете истината, че вие вече не се притежавате, това се променя и вие започвате да желаете да хвалите и служите на Бог (Онзи, който ви купи с кръвта на единствения си Син) с живота и ресурсите, които притежавате.

Ние не бяхме евтини

Нека също така си припомним, че когато Бог ни купи, Той не се пазари. За да ни изкупи Той плати най-високата цена, която някога е била плащана за нещо – кръвта на Неговия единствен Син, Исус. Вижте как Петър описва това:

1 Петрово 1:18-19

“ като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,“

Както Петър (а и Павел) ни казват, ние трябва да знаем и ежедневно да си напомняме, че нашият живот беше изкупен от Бог не със злато и сребро, а с кръвта на Сина Му, предаден в жертва за нашата свобода. Дори и само това трябва да ни мотивира достатъчно за християнско служение – нашето изкупление и цената платена за него.

Хей, християни, единственото “аз” притежавано от вас беше старото “аз”, което бе разпънато заедно с Христос. Новото създание което сте днес, принадлежи на Бог; вие сте Негови, купени с цена, затова прославете Го с вашата кръв и живот. Това не значи да направите пророчески танц в неделя, а вместо това да предавате живота си на Него за ежедневна употреба. Знаете ли, когато го направите, Той ще го използва, защото за съжаление работниците са все още малко.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>