Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Не се съмнявайте, а се утвърдете!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Римляни 4:20-21

обаче, относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра, и даде Богу слава, уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни.

Днешният стих говори за Авраам и как в неговото пътуване към Божиите обещания, той взе решение постоянно да не се съмнява, а да се закрепи в получените обещания.

Сигурен съм, че беше много лесно за Авраам да се плъзне от мястото си на вяра в позиция на знание, тогава да се огледа наоколо и да се обезкуражи. Помислете си за това – всичко в природата (или според петте сетива) беше противно на обещанието, което той получи от Бог. Помислете и за това обещание – за дете и за това, че той ще бъде баща на много народи. Ако Авраам погледнеше на тези обещания, през призмата на собствения си живот, или от гледна точна на реалността, той щеше да види неща като “старост” и “безплодна съпруга”. Ако беше позволил на физическите си очи да се фокусират върху тези неща, той със сигурност щеше да е разколебан във вярата си, но реалността е, че той не го направи. Той избра да използва вяра – сила и аргумент далеч по-мощни от сетивата, с които сме родени. Вяра, която може да произведе много повече от онова, което сетивата казват, че е възможно.

Той избра да вярва в дадените обещания, защото знаеше за пълнотата на Онзи, който му ги даде. Той знаеше, че обещанията бяха дадени от Онзи, който постави звездите в небето, Онзи който живее извън физическите закони, реалности и закони, Онзи който можеше да направи всичко, което иска и никой не може да накара думите Му да се върнат назад.

Когато Авраам тръгна с постоянна убеденост да вярва обещанията, повече отколкото да се уповава на сетивата си и реалността около него, той стана вътрешно по-убеден и силен в неговата вяра и това стана причина за хваление на Бог. Той кога прослави Бог? В момент преди още нещо да се беше случило и когато естествените сетива казваха, че то никога няма да стане. Когато продължите да четете, разбирате че идва ден, когато обещаното дете е в ръцете на Авраам, най-вероятно за учудване на всички около него. Учудване за всички други, но не и за него, защото той е вярвал за детето в ръцете си от момента, в който обещанието беше дадено.

А вие? Бог обещал ли ви е нещо невъзможно? Обстоятелствата около вас крещят ли “Това не е възможно да се случи”? Сетивата ви опитват ли се отчаяно да ви накарат, да бъдете “рационален”. Тогава си поставете за цел, както Авраам направи, всекидневно да се утвърждавате в обещанието! Не се разколебавайте във вярата си, защото Онзи който направи обещанието, е наистина способен да направи много повече от онова, което някога сте си представяли (Ефесяни 3:20).

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Не се съмнявайте, а се утвърдете!

  1. [...] за Авраам и как в неговото пътуване към Божиите… (read more) CategoryНовини На ЖИВО от ЧИКАГО [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>