Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Понякога Исус ще предизвика онова, което мислите, че знаете!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Лука 5:4-6

И като престана да говори рече на Симона: Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за ловитба. А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме, и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите им.

Понякога Исус ще предизвика онова, което мислите че знаете и приемате за безусловна истина. Защо? Защото Той иска да ви научи как да живеете с вяра и да изпитате силата на Неговото слово. Исус иска да ни освободи от ограниченията на робството на физическите сетива. Да ни освободи от тях и да ни въведе в живот, където ще можем да вървим с информирано очакване, че Бог може да направи всичко и да промени всичко. Винаги.

В този стих четем за Симон, който бе в последствие преименуван на Петър. Той беше рибар през целия си живот, най-вероятно усвоил занаята от неговия баща, който го е научил от своя. Ако се върнете няколко стиха назад, ще разберете, че той е чистил мрежите в този момент. Той и останалите рибари са били цяла нощ в морето и в момента са чистили мрежите, преди да се приберат в къщи. Да се приберат разочаровани, защото въпреки всичките им умения, те не бяха хванали улов. И в този момент един проповедник, притискан от тълпата, се обръща към тях. Той помолил Симон да използва ладията му, за да може да проповядва спокойно. Симон се съгласява, без да знае много за Исус. Може би просто е бил слушал, че Исус е бил син на дърводелец по рождение, който сега е проповядвал и вършил чудеса.

След като Исус приключил с проповедта, Той пожелал да благослови Симон и останалите рибари и ги инструктирал да хвърлят мрежите отново, като този път хвърлят мрежите от другата страна на лодката. Помислете си за онова, което е минало през главата на опитен рибар като Симон, предвид обстоятелствата! Едва ли е бил много ентусиазиран, уповавайки се на неговите опит и знания. Може би е имало мисли като “Хей, аз съм рибар през целия си живот. Ако не мога да хвана риба въпреки това, как би ми помогнал съвета на един дърводелец и проповедник”. Той може би е разсъждавал за безплодните им усилия през тази нощ, липсата на риба и много други физически и рационални причини да не очаква някаква промяна на ситуацията.

И все пак, знаейки че има нещо специално в този мъж, наричащ себе си Син Божий, той каза “Това противоречи на всяка логика, но понеже ти го искаш, ще го направим”.

И те са го послушали – останалото е история. Те хванаха улов, какъвто никога досега не са имали и се е наложило да извикат помощ, за да могат да го извадят.

Често, когато Божието слово на мъдрост дойде във вашия живот или ситуация, то може да наруши вашата логика (да изглежда тотално невероятно или невъзможно). То може да се изправи против всичко, което вашия опит казва и напълно да противоречи на вашите сетива. Въпросът е, какво все пак ще направите вие? Ще действате ли по Словото Му? Ако го направите, винаги ще видите свръхестествения отговор от Него за вас. Ако не, вие никога няма да разберете, какво би се случило.

Помнете,  че ние не сме призвани да бъдем роби на нашите сетива или човешка мъдрост, а сме хора на вяра. Хора, които виждат свръхестествени неща да се случват, когато вярват в Божиите думи, когато това изглежда логично, но и в противния случай, знаейки, че за Него няма нищо невъзможно.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Понякога Исус ще предизвика онова, което мислите, че знаете!

  1. [...] ще хвърля мрежите. И като сториха това, уловиха… (read more) CategoryНовини Добре е да сте сигурни, преди да [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>