Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Как е апетитът ви тази сутрин?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 5:6

Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.

Нямам предвид за храна, а вашия апетит за Бог?

Библията казва “Блажени (силни за успех, щастливи) са онези, които гладуват и жадуват за правдата”, защото е прекрасно нещо да си гладен за Бог и онова, което Той обича.

Ето няколко въпроса, които да ви накарат да се замислите:

Колко гладни сте вие? Какво искате – пакетче снакс или банкет? Бог организира банкет за теб и мен, но толкова често ние се задоволяваме с КитКат. Огладнейте !Никога не можетете да изядете всички Неговите провизии.

Вашият апетит за Бог мотивира ли околните? Когато една жена е бременна, на нея и се дояждат странни неща, но в същото време тя знае, как да мобилизира всеки около нея, за да и осигури тези странни неща (аз имам много лични опитности в тази връзка!). А вашият апетит за Бог и Неговата праведност мотивира ли околните в живота ви да добият също глад за Него?

Вашият апетит кара ли ви да вършите неща, които вие обикновено не правите? Физическият глад го прави, а също и духовният. Когато имате апетит за нещо, той ви кара да действате. Вие ставате и излизате, за да осигурите онова, което искате, независимо дали е луксозно ястие или просто сандвич. Вие правите неща, за да го получите. Когато вие сте гладни за Бог е същото – изправяте се от фотьойла на апатията, за да получите желаното. Благодарете на Бог за апетита – той ви спира да гладувате до смърт.

Обещанието на Бог към гладните е, както се казва в края на стиха, “те ще се наситят”.

А вие искате ли да бъдете “наситени” от Бог? Тогава е много просто: запазете големия си апетит (глад) за Него и аз ви обещавам, че няма да бъдете разочаровани.

Псалм 107:9

Защото насища жадна душа, И гладна душа изпълня с блага

Останете гладни за Него и за онова, което Той обича!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>