Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Не си забравяйте ключовете?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 16:19

Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

Обещанието направено от Исус към Петър не се отнасяше само за църквата около тях, но и за тази която е все още жива днес: за нас.

След като Исус възкръсна от смъртта, Той изпълни обещанието си и даде ключовете на царството на църквата, като ние притежаваме тези ключове и имаме силата да затваряме и отваряме неща на земята и на  небесата.

Това са ключове с велика цел, които  ни дават сила и власт да затваряме (завързваме) неща на земята и небесата, както и да отваряме (отвързваме) такива.

Моето предизвикателство към вас в този момент е следното: вие толерирате ли неща, които не би трябвало, просто защото не сте си взели ключовете и не ги използвате? Ако е така, вдигнете ключовете си днес, приятели мои, и започнете да ги използвате ефективно.

Исус възстанови нашето право да управляваме и да имаме праведна доминация на земята. Бог даде това право на Адам в началото, но Адам го продаде чрез своето неподчинение. Исус, преди две хиляди години, чрез Неговото послушание спечели това право обратно за нас и ни го предостави. Той ни даде тези ключове, за да ги използваме, а не да стоят в шкафа, така че ги вземете!

Тези Божествени ключове, които са в наше притежание имат силата да освобождават неща от небесата на земята и във вашия живот.

Не излизайте от къщи без ключовете си и имайте прекрасен ден!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>