Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Пейте!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Исая 54:1

Весели се, неплодна, която не раждаш; Запей с радост и възкликни, ти, която не си била в болките на раждане; Защото повече са чадата на самотната, Нежели чадата на омъжената, казва Господ

Софония 3:14-15

Пей, сионова дъщерьо, Възкликнете, Израилю, Весели се и радвай се от все сърце, Ерусалимска дъщерьо; Защото Господ отмени присъдите за тебе, Изхвърли неприятеля ти; Цар Израилев, да! Господ, е всред тебе; Няма вече да видиш зло.

Защо Бог дава един и същ съвет на една неплодна жена и на цяла нация, която има нужда от победа и възстановяване? Много просто – това е един прекрасен съвет!

Това е съвет, който предизвиква отчаяните хора да тръгнат към гарантираните плодородие и победа. Той не казва “Пейте, след като всичко това се случи” – всеки може да направи това. Не, той казва “Пейте, когато все още нещата изглеждат като неуспех и непреодолима трудност, пейте песни на вяра в Божието слово за ситуацията”.

Защо Бог желае да пеете песни на вяра, когато сте все още в трудната ситуация или обстоятелства? Аз вярвам, че отговорът за това е в стих 17: когато пеете, вие не изпълнявате соло, а създавате хармония с вашия Бог, който пее песни на свобода и победа върху вас. Прочетете го сами:

Софония 3:17

Господ твой Бог е всред тебе, Силният, Който ще те спаси; Ще се развесели за тебе с радост, Ще се успокои в любовта Си, Ще се весели за тебе с песни.

Приятели мои, вие не пеете самотно соло на вяра – вие се съгласявате с думите, които Бог пее за вас и когато небесата и земята пеят същата песен,  по-добре повярвайте, че ще се случи някаква експлозия. Още ли не ми вярвате? Тогава си спомнете Павел и Сила в затвора, когато те създадоха хармония на вяра в Бог: стените на затвора се разтресоха и вратите се отвориха сами.

Спрете да мрънкате и ПЕЙТЕ! Вашата свобода и победа се съдържат в божествения дует, който имате със Създателя.

ПЕЙТЕ!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>