Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Бог ще завърши всичко, което е започнал!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Евреи 12:2

…като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.

Исус е наричан с много имена в Библията, всяко описващо различна, прекрасна страна на онова, което Той е, или което Той не е. Тук четем две наистина чудесни имена: Той е начинателя и усъвършителя на вашата вяра.

Ние знаем, че този стих говори в контекста на нашето спасение, но погледнете на него и в контекста на ситуацията, в която може би се намирате точно сега в живота си. Бог започва с даване на обещание, засягащо нещата, през които вие минавате, или за които се надявате – това Го прави начинател. Бог в същото време е Онзи, който ще изпълни това обещание до пълното му осуществяване – това Го прави и усъвършител.

Вие може би се намирате по средата на нещо в момента – вие имате Боговдъхновено обещание, но все още не сте видели, то да се изпълнява и казвате “Анди, аз просто не усещам Бог”. В този случай просто вземете качественото решение да не живеете според вашите усещания, а чрез истината на Неговото слово. То казва, че Той е начинателя и усъвършителя, което означава, че Той не вие е оставил и няма да се откаже до пълното изпълнението на това обещание. Това трябва да изпълни с вяра и сигурност вашата душа и да върне мира, дори и във време на буря.

Нека погледнем на тази гаранция и в друг стих.

Филипяни 1:6

Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа..

Той започва пробив във вашата ситуация с Неговото обещание и  завършва, според Неговата пълнота. Той не се отказва, така че не се отказвайте и вие!

Точно както не остави кръста, докато не извърши делото докрай, Той няма да остави и нищо друго, което е обещал.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>