Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Върнете се към оригиналния план!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Ефесяни 2:19-21

Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство; понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на Господа;

Време ли е за църквата на 21 век да се върне към визията си от 1 век? Преди две хиляди години Исус, Архитекта на църквата, представи план за църквата, която Той искаше да изгради и заяви “Аз ще съградя моята църква и портите на ада няма да й надделеят”. Като всеки архитект Той нямаше объркване и съмнение за начина, по който искаше тя да изглежда или по отношение на ефекта, който очакваше тя да има на Земята. Когато повечето от нас гледаме архитектурни планове, ние виждаме само линии и числа, но когато архитект или строител ги погледне, той вижда завършените, желани сгради приключени във всяко отношение.

Исус нямаше никакви съмнения по отношение на църквата, която искаше да изгради. Тази църква трябваше да бъде първоначално достъпна за израелската нация, но след това да стане достъпна и подходяща за всички поколения и нации. Предизвикателството за мен е да съм сигурен, че аз изграждам църквата, която Той искаше, а не онази която аз смятам за по-добра. Аз вярвам, че когато стане въпрос за “изграждане на църква”, ние всички имаме вина понякога, че се концентрираме върху “добавки и подробности”. Тези неща по същество не са грешни, но понякога ни разсейват от строежа на онова, за което Той бе толкова страстен.

Светът в който живеем в момента, се нуждае отчаяно да види Неговата църква блестяща в цялата си сила и величие, достъпна и много жива. Църква която е на две хиляди години, но все още разтърсва и влия на личности и нации.

Когато стане въпрос за изграждане на църквата, ние на оригиналните планове ли гледаме, или сме ги закрили с нови, които смятаме за по-ефективни? Време е да издухаме праха, който сме позволили да се събере върху оригинала. Оригинал за който Исус бе толкова страстен и отдаден. Да се уверим, че още веднъж ние ще изграждаме според модела (плана), който Той ни даде чрез апостолите си.

Когато казвам, че ние трябва да бъдем църква на 21 век, с визията на църква от 1 век, не казвам че трябва да правим нещата по юдейските традиции, защото това е била нацията, в която първата църква е била основана. Вместо това искам да помислим: ние все още ли сме толкова страстни относно влагането на значение в неща като великото поръчение, следването на Бог и изявяването на Божията сила в църквата, или сме се установили в организирането на приятни срещи и осигуряването на удобни седалки и атмосфера за комфортно стоене на хората на места, в които Бог никога не е искал те да бъдат.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>