Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

“ИДЕТЕ”!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 28:18-20

Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

Вчера говорихме относно нуждата да се върнем към “оригиналните планове” на Бог по отношение на църквата и нейното изграждане. Когато изучавате тези планове, вие незабавно виждате важността, която Исус слага на тъй нареченото Велико Поръчение. Църквата която Исус искаше да изгради, беше място което да мобилизира, екипира и изпрати хората си, за да направят промяна в техните животи и целия свят. Това трябваше да бъде място, където хората с цялото си сърце да бъдат група “отиващи”, а не “стоящо-гледащи”.

Доколко тази проста, но и живото-променяща дума “идете” ни влияе днес? Ние страстни ли сме за това Велико Поръчение, както беше Исус, или сме го редуцирали до Велико Предложение, или още по-лошо Велик Пропуск? Вярвам, че това са въпросите на които църквата на 21 век трябва да отговори, а и да продължи да се пита, докато получи отговорите и резултатите, които трябва да има.

Намалили ли сме Великото Поръчение до “ходене на църква”, вместо то да бъде нещо, което променя света на другите? Ние като индивиди и църкви правим ли планови и вършим ли онова, което трябва, за да изявим Исус? Правим ли нужното за Исус да бъде познат и опитан в нашите „Йерусалим, Юдея, Самария и до края на Земята“ – казано по друг начин: местно, национално и глобално.

Преди човек да погледне към неговия собствен Йерусалим или края на Земята той трябва да вземе решение, да живее отвъд ограниченията на собственото си съществувание, да живее отвъд онова, което намира за по-комфортно или удобно, в полза на останалите. Докато не направи това, той не е отиващ(работник) или мисионер; когато го направи, той става мисионер, където и да се събуди.

„Идете“ е само една дума, но може да направи толкова много в живота на хората и църквата. „Идете“ е важна дума за Исус, така че трябва да бъде важна и за нас. Ако усещате, че във вашето християнство няма тръпка (приключение), тогава трябва да разберете, че Божиите приключения са винаги свързани с това „идете“. Четейки Библията, вие ще видите, че когато ранната църква „отиде“, тогава те изживяха невероятни приключения и получиха много истории, които да разказват. Когато си поставим за цел да бъдем хора, които “отиват”, ние също ще преживеем истории и в нашия живот ще има приключения, които ще са благословение за мнозина. „Идете“ връща жизнеността в безжизненото християнство.

Прекрасно е, че църквата тези дни е толкова “атрактивна” – с това имам предвид, че изглежда добре и е толкова лесно за хората да я посетят и да се чувстват добре дошли. Все пак “атрактивните” църкви трябва винаги да имат и точен план за мисията си. Атракцията привлича хората, а правилната и работеща мисия ги спасява, екипира и изпраща да вършат Божиите дела. Църквите с мисия са тези, които ще преобърнат поколението ни, точно както църквата от 1 век преобърна тогавашния свят.

Както един мой приятел каза веднъж, когато става въпрос за Великото Поръчение, коя част от “GO” (идете) не разбирате –“G” или ”O”.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>