Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Създадени с причина

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Ефесяни 2:10

Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

Ефесяни 2 (9-10) ни открива, че ние сме продукт на Божието благоволение; че ние сме създадени от Него и за Него;  че ние намираме нашия произход в Него в първото, но и във второто раждане. То ни разкрива, че ние сме Негова собственоръчна работа и като “нови създания” ние сме наистина продукт на Неговите намерения и Неговата способност да спасява и да оправдава, а не на нашите собствени усилия.

Онова което аз наистина харесвам в това е, че то разкрива, как ние сме били създадени за неща  и тези неща са “добри дела”. Забележете, че не се казва “мъртви дела” – мъртвите дела са безсмислени неща, които вече са направени и няма смисъл да се повтарят. Това е все едно да се опитваме да сложим запушалка на мивката, когато вече им такава там. Вместо това ние сме призвани за “добри дела” – гръцката дума всъщност означава “да правим бизнес/ да работим”, тоест в настоящия контекст – да вършим Божията работа.

Точно както магарето в Матей 21 беше отвързано с причина, така и нашите животи са били освободени защото: 1) Той ни обича и иска ние да сме свободни, но също и 2) защото Той има неща, които трябва ние да свършим, неща които са били “приготвени предварително за нас”.

Християнинът намира своята пълнота в знанието, че е създаден от Бог и е направен да работи за Бог, не заради манталитета работа-награда, а вместо това със сърце осъзнаващо Неговата жертва за нашето спасение. Сърце на благодарност и боготворене, което има желание да участва в онова, което Той прави.

Първият Адам в Битие беше първото Божие човешко творение. Забележете в Битие, че той не беше създаден да седи и да си прави венци от маргаритки. Той никога нямаше да се чувства добре правейки това, защото той беше създаден по подобие на продуктивния Бог. По същия начин и ние, като нови създания, трябва да разбираме, че ние също чрез благодатта, сме Негови създания и също ще намерим нашата пълнота в осъзнаването, че Той ни е призовал да работим и реално да го направим.

Днес, запомнете че вие сте Негово творение; вие сте спасени само по милост, което елиминира каквато и да е хвалба за собствени постижения. Като Негови творения вие сте били създадени да “вършите Неговата работа”. Какво иска Той от вас да направите? Попитайте го, или може би започнете като попитате пастора, който Той ви е дал, за да ви екипира.

Създадени от, създадени за, живеейки от желание, а не по задължение – това е ефективен, изпълнен със задоволство живот.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>